binhloc : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

 nguyenvanhoang.png

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàng

Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1971

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0918050609

Địa chỉ email: hoangtclongkhanh@gmail.com

 phamthanhxuan.png

 

Họ và tên: Phạm Thanh Xuân

Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1965

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã

Điện thoại liên lạc: 0979577355

Địa chỉ email:

 trannhunam.png

 

Họ và tên: Trần Như Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 23/7/1977

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0973601160

Địa chỉ email:

 tranluongthanh.png

 

Họ và tên: Trần Lương Thành

Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1983

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0983275315

Địa chỉ email:

36 OANH VP.png

Họ và tên: Ngô Thị Kim Oanh

Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1988

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 08905517612

Địa chỉ email:

 trantanthanh.png

 

Họ và tên: Trần Tấn Thanh

Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1980

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

Điện thoại liên lạc: 0383 634 409

Địa chỉ email:

 hoangngocthang.png

 

Họ và tên: Hoàng Ngọc Thắng

Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1975

Chức vụ: Trưởng Công an xã

Điện thoại liên lạc: 0986525099

Địa chỉ email:

 dangtanviet.png

 

Họ và tên: Đặng Tấn Việt

Ngày, tháng, năm sinh: 7/7/1989

Chức vụ: Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã

Điện thoại liên lạc: 0977578070

Địa chỉ email: