binhloc : Hiện trạng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Hiện trạng KT-XH

 

1. Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

- Diện tích và tình hình họat của các khu công nghiệp trong xã: Diện tích khu công nghiệp 250 ha. Với trên 40 Công ty-Doanh nghiệp đang đăng hoạt động.

- Tình hình sản xuất kinh doanh của 1 số doanh nghiệp điển hình: Trên địa bàn xã Bình Lộc có trên 40 doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đi vào hoạt động ổn định điển hình như: Công ty cổ phần kết cấu thép Atad Đồng Nai; Công ty TNHH NYG; Công ty TNHH-MTV thức an chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai; Công ty TNHH-ProWell…

-Lực lượng lao động, tiềm năng công nghiệp và định hướng phát triển công nghiệp của xã: Toàn xã có tổng số người trong độ tuổi lao động 6817 trong đó lao động qua đào tạo 4098 đạt tỷ lệ 61%, đáp ứng tốt cho nguồn lực lao động công nghiệp.

- Lực lượng lao động, tiềm năng công nghiệp và định hướng phát triển công nghiệp của xã: Toàn xã có tổng số người trong độ tuổi lao động 6817 trong đó lao động qua đào tạo 4098 đạt tỷ lệ 61%, đáp ứng tốt cho nguồn lực lao động công nghiệp.

- Lực lượng lao động, tiềm năng công nghiệp và các định hướng phát triển công nghiệp của xã: Toàn xã có tổng số người trong độ tuổi lao động 6719 trong đó lao động qua đào tạo 4098 đạt tỷ lệ 61%, đáp ứng tốt cho nguồn lực lao động công nghiệp.

- Về định hướng phát triển công nghiệp: Chú trọng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng lợi như: Công nghiệp chế biến nông sản-thực phẩm, gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ như cà phê, hạt điều, tiêu, cây ăn trái đặc sản, phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế địa phương.

- Phát triển công nghiệp kết hợp chặt chẽ với phát triển dịch vụ, phát triển nông nghiệp nông thôn, đảm bảo điều kiện về nhà ở cho người lao động và đảm bảo về môi trường, an ninh trật tự.

4 TRUING LE A.jpg

2. Nông - lâm - ngư nghiệp     

Nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp trong xã, các loại cây (trái) có thế mạnh nông nghiệp trong xã, tình hình chăn nuôi gia xúc gia cầm của xã: +Diện tích nông nghiệp trên toàn xã 1770,2 ha, trong đó đất trồng cây lâu năm 1701 ha, cây trong hàng năm 69,2 ha, nuôi trồng thủy sản 2 ha.

- Các Loại cây trái có thế mạnh nông nghiệp: Chôm chôm, Sầu riêng, Mít, Bưởi, Măng cụt, Bơ và Cây ổi, cà phê, tiêu.

- Tình hình chăn nuôi gia xúc gia cầm:

Toàn xã có tổng số 31 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được tập hợp vào vung quy hoạch khuyến khích chăn nuôi và 632 hộ chăn nuôi nhỏ lẽ, với tổng số trên 52 nghìn con gia súc gia cầm.

Lâm nghiệp:

Trên địa bàn xã Bình Lộc là một vùng đặc thù vùng nông nghiệp chuyên canh cây trái, cây công nghiệp, không có quy hoạch, định hướng phát triển lâm nghiệp.

Ngư nghiệp:

- Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản: 2 ha thuộc các hộ dân nuôi trồng thủy sản nhỏ lẽ tăng thu nhập cho gia đình, sản lượng không đáng kể, địa phuơng không đưa vào cơ cấu ngành, định hướng phát triển.

3. Dịch vụ – thương mại – du lịch       

Cơ cấu lao động của xã, hiện trạng về dịch vụ và thương mại trong xã. Giá trị sản phẩm trong năm:

- Tổng số người trong độ tuổi lao động 6817, chiếm tỷ lệ 76% so tổng nhân khẩu trên toàn xã. Trong đó lao động có việc làm 6550, số người nằm trong độ tuổi lao động là học sinh, sinh viên 267.

- Lao động qua đào tạo: 4098, trong đó lao động trong địa bàn 2202, lao động ngoài địa phương 1896.

- Hiện trang dịch vụ thương mại: Trên địa bàn có 294 cơ sở kinh doanh thương mai, dịch vụ với nghiều ngành nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng, tạo sự ổn định phát triển kinh tế xã hội địa phương.

- Giá trị sản phẩm trong năm: Tổng giá trị ngành thương mại dịch vụ hàng năm đạt trung bình trên 200 tỷ đồng.

- Các điểm tham quan du lịch: Mô hình trải nghiệm và thưởng thức trái cây như Vườn Dì Hai, Vườn Út Tiêu, Hợp tác xã Nông nghiệp-Dịch vụ-Thương mại Bình Lộc.

- Định hướng phát triển Mô hình du lịch vườn gắn với chuổi liên kết cánh đồng mẫu lớn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thực hành quy trình sản xuất an toàn ViệtGAP, phát triển bền vững.

5 TRUONG NHC.jpg

4. Giáo dục     

Xã có 3 trường học đạt chuẩn Quốc gia gồm:

- Trường Mầm Non Tuổi Thơ thuộc ấp 1 xã Bình Lộc, cùng 4 phân hiệu tại ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp Cây Da.

- Trường triểu học Nguyễn Hữu Cảnh  thuộc ấp 1 xã Bình Lộc, cùng 2 phân hiệu tại ấp 2, ấp Cây Da.

- Trường THCS Lê A, ấp 1 xã Bình Lộc.

Tổng số giáo viên khối mầm non: Toàn trường có tổng số giáo viên công nhân viên 49 người. Trong đó giáo viên 35.

Tổng số giáo viên khối Tiểu học: Toàn trường có tổng số giáo viên công nhân viên 52 người. Trong đó giáo viên 41.

Tổng số giáo viên khối THCS: Toàn trường có tổng số giáo viên công nhân viên 44 người. Trong đó giáo viên 37.

Số học sinh theo từng cấp lớp:

- Tổng số hoạc sinh trường mâm non tuổi thơ: Năm học 2018-2019 có tông số 401 cháu.

- Tổng số hoạc sinh trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh: Năm học 2018-2019 có 763 học sinh

- Tổng số hoạc sinh trường THCS Lê A: Năm học 2018-2019 có 582 học sinh

Hàng năm các trương đều hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Xã đạt chuẩn phổ cấp giáo dục cả 3 cấp học.

Xã có 01 thư viện tại Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng có phòng đọc sách tông diện tích 25m2 và các tủ sách Nhà văn hóa ấp, tủ sách Ban tuyên giáo xã với tổng số sách 3.020 đầu sách. Trong đó:

Sách tại thư viện trung tâm VHTT-HTCĐ xã: 1900 bản.

Có 03 tủ sách gia đình tại nhà văn hóa ấp 1, ấp 4, ấp Cây Da: 160 bản.

Tủ sách của Ban tuyên giáo Đảng ủy xã: 710 bản.

Ngoài tra Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh và trường THCS Lê A có thư viện các bộ quản lý phục vụ ban đọc hàng tuần.

Hàng năm Trung tâm văn hóa xã tổ chức phối hợp các trường và nhà văn hóa các ấp tở chức luân chuyển sách phục vụ nhu cầu bạn đọc.

6 PHÂN HIỆU MẦM NON AP 4.jpg

5. Y tế

Số lượng nhân viên: 2 bác sĩ và 4 nhân viên y tế đạt trình độ cao đẳng ngành y, phụ trách công tác chuyên môn, ngoài ra Trạm còn có đội ngũ công tác viên, tuyên truyền viên hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Xã có 01 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia.

Địa chỉ tổ 7 B ấp 1 xã Bình Lộc, Thành phố Long Khánh, Đồng Nai.

Số điện thoại: 0251 3788 308:

Địa chỉ mail: tytbinhloc@yahoo.com.vn

Hiện trạng phục vụ nhân dân: Trạm y tế xã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện công tác tiêm chủ mổ rộng, phòng ngừa dịch bệnh và cấp thuốc bảo hiểm theo quy định, ngoài ra còn phối hợp các ngành liên quan tổ chức các đợt khám chữa biện và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân.   

6. Văn hóa

Bình Lộc là vùng đất có con người sinh sống rất sớm của vùng đất Xuân Lộc-Long Khánh, lấy mốc thời gian Đình Bình Lộc được xây dựng từ năm 1817 đã minh chứng điều đó. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí do Quốc Sử Giám biên soạn.

Trải qua các giai đoạn lịch sử chia tách và sáp nhập đến Ngày 21/08/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2003/NĐ-CP thành lập thị xã Long Khánh, Bình Lộc thuộc trong 9 xã, 6 phường của thị xã Long Khánh (Nay là TP. Long Khánh).

Bình Lộc có là một vùng căn cứ hoạt động cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945-1954 và cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu Nước 1954-1975. Hiện xã có Nhà bia ghi tên liệt sĩ với tổng số 83 liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc vùng đất truyền thống anh hùng Quê hương Bình Lộc.

Ngày 26 tháng 10 năm 1973, đội du kích Xã Bình Lộc vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đội du kích Bình Lộc được tặng danh hiệu: Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân  ngày 26/10/1973 và nhiều thành tích được Nhà nước tặng:

+ 04 huân chương độc lập

+ 9 huân chương chiến công hạng II

+ 17 huân chương chiến công hạng III

+ 74 huân chương kháng chiến hạng I, II, III về thành tích chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-1975.

+ 04 huy chương hạng Nhất

+ 4 huy chương hạng nhì

+ 06 bằng khen

+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê A

+ 01 Cờ 10 năm vẻ vang

+ 01 Cờ luân lưu về phong trào du kích chiến tranh khá nhất năm 1975.

+ 01 Cờ Phan Văn Cội

+ 23 Huy hiệu dũng sĩ diệt Mỹ các loại

+ Toàn xã có 16 mẹ Việt Nam Anh Hùng, 01 anh hùng LLVT, 43 thương binh và 256 gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

+Năm 2012 được xã Bình Lộc được vinh dự đón nhận danh hiệu “Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Lộc, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

+Năm 2013 Đạt danh hiệu xã nông thôn mới.

+Năm 2017 Đạt danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

+Năm 2020 Đạt danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã có 5 Nhà văn hóa trên địa bàn 5 ấp, đạt chuẩn theo thông tư số 06/2011 của Bộ văn hóa thể thao và du lịch quy định mẫu tổ chức hoạt động và tiêu chí Nhà văn hóa-Khu thể thao và thông tư 05/2014 về sửa đổi bổ sung thông tư số 12/2010 và thông tư 06/2011 của Bộ văn hóa thể thao và Du lịch.


7. Biểu đồ

bieudo_image003.png

PHỤ LỤC CƠ CẤU KINH TẾ
XÃ BÌNH LỘC GIAI ĐOẠN 2013-2018

Năm

Nông nghiệp

(ĐVT: Tỷ đồng)

Thương mại

(ĐVT: Tỷ đồng)

Xây dựng

(ĐVT: Tỷ đồng)

2013

270,108

130,366

77,995

2014

287,834

147,593

89,816

2015

334,724

203,075

135,159

2016

415,000

267,000

181,000

2017

421,204

293,000

201,300

2018

439,215

336,600

240,900

 

Kinh tế trên địa bàn tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ, nguyên nhân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, hàng hóa phong phú, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Hoạt động của các mô hình kinh tế hợp tác nhìn chung ổn định, đạt hiệu quả.


2 ANH BCH DANG BO NK 2020-2025.JPG

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản được thực hiện tốt, không để xảy ra tình trạng phân lô, bán nền trái phép.

Tình hình khôi phục sản xuất, tái đàn heo sau dịch tả lợn Châu Phi chậm, đến nay trên địa bàn tổng đàn heo 3.873 con, giảm 75,9% so với cùng kỳ. UBND xã đã phối hợp các cơ quan chuyên môn thành phố tổ chức hội nghị hướng dẫn hộ chăn nuôi, trang trại một số biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, vệ sịnh thú y khi tái đàn, kê khai quản lý chăn nuôi trên phần mềm Tefood để đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học trong chăn nuôi, đã thu hút trên 85 hộ tham gia.

ẢNH ĐƯỜNG LÊ A VAO UBND XÃ.jpg

Công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được duy trì thực hiện nên dịch bệnh trên gia súc, gia cầm không xảy ra trên địa bàn.

Các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Các chương trình trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tiếp tục được triển khai sâu rộng, phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết Đảng ủy đề ra. Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường; thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm quy định của nhà nước.

CO TRINH XHH GIAO THÔNG ĐƯỜNG TỔ 8 ẤP 2 BINH LỘC.jpg

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: UBND xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập BCĐ, Đội chống dịch cơ động để ứng phó các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra trên địa b​àn. Tổ chức phun xịt khử trùng tại các trường học, Trạm Y tế, cơ quan hành chính để ngăn ngừa bệnh. Tổ chức tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Hiện nay trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh. Ngoài ra, UBND  phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tổ chức vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã cụ thể như sau: Tổng số tiền vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã: 49.450.000đ, trong đó: Vận động trong cán bộ, công chức xã: 2.150.000đ; Vận động mạnh thường quân và nhân dân: Tiền mặt: 6.500.000đ; vật tư: 300 khẩu trang vải, tổng trị giá: 1.800.000đ; Quà: 95 phần với tổng số tiền: 39.500.000đ  và 01 tấn gạo; phối hợp với Phòng LĐ-TBXH thành phố Long Khánh rà soát lập danh sách các đối tượng lao động tự do bị mất việc, người có công và người hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng trên địa bàn để hỗ trợ kinh phí tạm ổn định cuộc sống trong thời gian do đại dịch gây ra; UBND xã đã nhận tiền hỗ trợ của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai cấp cho 16 lượt đối tượng bán vé có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn với số tiền 900.000đ/người với tổng số tiền 14.400.000đ (hỗ trợ 15 ngày x 60.000đ).