binhan : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890- 19/5/2024)​
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Tiềm năng KTXH

 

Nguồn lao động

Tổng số hộ trong xã: 2.293 hộ

Số nhân khẩu: 8.941 nhân khẩu

Số người trong độ tuổi lao động: 6.976 người.

Tỷ lệ lao động công nghiệp: 1.535 người.

Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 4.883 người.

Tỷ lệ lao động thương mại: 419 người.

Tỷ lệ lao động dịch vụ: 139 người.

Đất đai           

Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.957,34 ha – Tỷ lệ: 100 %

Diện tích đất nông nghiệp: 2.729,28 ha – Tỷ lệ: 92,29 %

Diện tích đất lâm nghiệp:  0 ha – Tỷ lệ: 0 %

Diện tích đất chuyên dùng: 0 ha – Tỷ lệ: 0 %

Diện tích đất ở 47,01 ha – Tỷ lệ: 1,59 %

Tài nguyên rừng

Diện tích rừng: Không có

Tài nguyên khoáng sản

Tên các loại khoáng sản của xã: không có

Sản phẩm và ngành nghề truyền thống của xã

Tên các sản phẩm: Không có

Thắng cảnh du lịch, di tích lịch sử

Tên thắng cảnh: Không có .

Thông tin liên lạc     

* Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc của xã:

Xã có 05 ấp, 5/5 ấp có internet (có 06 trạm thu phát sóng, Viettel: 03, Mobifone: 02, Vinafone: 01), đủ đáp ứng nhu cầu về thông tin liên lạc trên địa bàn. Ngoài ra, mạng lưới truyền thông không dây của xã phủ sóng hầu hết các ấp với 01 trạm tiếp sóng và 12 cụm loa, phát tin hàng ngày và tiếp âm đài huyện.

* Số máy: 6.300 /tổng số hộ: 2.100

Giao thông    

* Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã:

Có tuyến Tỉnh lộ 769 chạy ngang qua xã.

* Số km đường chạy qua: 5km

* Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã:

Đường huyện quản lý: 02 tuyến, dài 7.500m, được láng nhựa.

Đường trục xã, liên xã: 04 tuyến, dài 9.329m được láng nhựa và bê tông.

* Số km đường nhựa: 7.500m

* Số km đường đất: 17.461m​