binhan : Development orientation Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890- 19/5/2024)​
Tìm kiếm
 

 Development Orientation

 

As an agricultural commune with agricultural advantages, so the direction of local economic development eyes toward 60 percent of agriculture, 20 percent of trade, 20 percent of services, 60 percent of agro-forestry-fishery, 20 percent of trade and 20 percent of services.

truso_xabinhan.png