page load: 0x80070002 Trang - home
binhan : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng Quý vị đến với Website xã Bình An huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành tại Văn bản số 8721/UBND-VX ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Long Thành về thực hiện phân loại đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14 ngày 10/4/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Họp mặt kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2019)

Ngày quốc tế Người cao tuổi đầu tiên được tiến hành vào ngày 01/10/1991 nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi ở các nước thành viên Liên hợp quốc. Hưởng ứng Chương trình hành động quốc tế về người cao tuổi, trong 28 năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi, khẳng định vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo tốt công tác xã hội đối với người cao tuổi. Đây cũng là dịp toàn xã hội và gia đình ghi nhận, trân trọng sự đóng góp của người cao tuổi và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người cao tuổi phù hợp truyền thống, đạo lý dân tộc.