binhan : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom

 Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)

Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

+ Sáng: 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30

+ Chiều: 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30

    truso_xabinhan.png
Phòng một cửa UBND xã Bình An

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 

 Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

Ông Lê Văn Quyền

Chủ tịch HĐND xã

Thứ ba

Ông Nguyễn Văn Tám

Chủ tịch UBND xã

Thứ năm, thứ bảy

Ông Trương Văn Hướng

Ông Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ hai, thứ tư, thứ sáu

Bà Nguyễn Thanh Loan

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Thứ hai, thứ tư, thứ sáu

 

 

THÔNG TIN CBCC TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

1

Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND xã

Hàng tuần

2

Nguyễn Thanh Loan

Công chức tư pháp hộ tịch

Hàng tuần

3

Lê Minh Tân

Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường

Hàng tuần

4

Lê Thị Hà Lệ Hương

Công chức Văn hóa – xã hội

Hàng tuần

5

Bùi Thị Lệ

Cám bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Hàng tuần