bausen : Văn bản pháp lý liên quan Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Văn bản pháp lý liên quan

 
Select a date from the calendar.
 
Select a date from the calendar.
 
Tìm thấy  57  nội dung, được chia thành   3  trang
Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nội dung
2494/UBND-HCC Văn bản số 2494/UBND-HCC ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v Tuyên truyền, khuyến nghị người dân, tổ chức sử dụng DVC trực tuyến, BCCI khi thực hiện các TTHC trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp. 11/03/2020
214/QĐ-UBND Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v công nhận xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. 20/01/2020
215/QĐ-UBND Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. 20/01/2020
4206/QĐ-UBND Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v điều chỉnh loại đơn vị hành chính xã Lộc An thuộc huyện Long Thành 25/12/2019
1472/SKHCN-THKC Văn bản số 1472/SKHCN-THKC 28/8/2019 của BTC Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2019 ngày V/v tổng hợp và nộp tác phẩm tham gia Hội thi tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai năm 2019. 28/08/2019
1473/SKHCN-THKC Văn bản số 1473/SKHCN-THKC ngày 28/8/2019 của Ban Tổ chức Giải thưởng sản phẩm truyền thông KH&CN Đồng Nai 2019 v/v gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng Sản phẩm truyền thông KH&CN Đồng Nai năm 2019. 28/08/2019
9823/KH-UBND Kế hoạch số 9823/KH-UBND ngày 26/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về triển khai thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020. 26/08/2019
5191/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức lễ Công bố Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14 ngày 10/4/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số ĐVHC cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. 10/05/2019
1095/STP-XDPBPL Văn bản số 1095/STP-XDPBPL ngày 25/4/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 25/04/2019
1002/KH-SNN Kế hoạch số 1002/KH-SNN ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v triển khai thực hiện Đề án Cấp nước sạch nông thôn tỉnh 2019-2020. 20/03/2019
4692_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Long Khánh. 28/12/2018
4691_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Cửu. 28/12/2018
4690_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Mỹ. 28/12/2018
4689_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tân Phú. 28/12/2018
4688_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thống Nhất. 28/12/2018
4687_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nhơn Trạch. 28/12/2018
4686_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Xuân Lộc. 28/12/2018
4685_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 TP. Biên Hòa 28/12/2018
4684_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Định Quán. 28/12/2018
4683_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Trảng Bom. 28/12/2018
4682_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Thành 28/12/2018
69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 9/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. 09/01/2017
12/2017/QĐ-TTg Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng CP ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NS trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của NS địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. 22/04/2017
875/QĐ-TTg Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. 16/06/2017
1600/QĐ-TTg Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 16/08/2016
123