bausen : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các vị trí công chức

 

STT

Họ và Tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Thu Trang

Công chức văn hóa

0937 564 896

2

Nguyễn Hùng Tiến

Công chức tài chính

0984 040 766

3

Kiều Ngọc Hoa

Công chức tài chính

0972 060 312

4

Nguyễn Minh Tâm

Công chức Tư pháp

0983 574 578

5

Hồ Đông Thuận

Công chức Tư pháp

0906 714 666

6

Nguyễn Văn Dũng​

Công chức văn phòng

7

Nguyễn Thanh Tuấn

Công chức Địa chính

0983 870 533

8

Hoàng Trọng Anh Bình

Công chức Địa chính

0855 799 979