bausen : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin lãnh đạo xã

 
Nguyễn Văn Nam.jpg

 

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

+ Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường

+ Điện thoại liên lạc:

-         SĐT di động: 0919 529 955

-         SĐT cơ quan: 02513 724 004

Đinh sỹ nghĩa.jpg

         + Họ và tên: Đinh Sỹ Nghĩa

+ Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

+ Điện thoại liên lạc:

-         SĐT di động: 0395.589.639

-         SĐT cơ quan: 02513 783 718

nguyenthicamloan.jpg

     + Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Loan

+ Chức vụ: Thường Trực Đảng Ủy – CN UBKT Đảng ủy phường

+ Điện thoại liên lạc:

-         SĐT di động: 0909 942 313

-         SĐT cơ quan: 02513 724 004

Nguyễn Thế Thắng.jpg

         + Họ và tên: Nguyễn Thế Thắng

       + Chức vụ: Trưởng khối vận - Chủ tịch UBMTTQVN phường

+ Điện thoại liên lạc:

-         SĐT di động: 0909 879 008

-         SĐT cơ quan: 02513 642 940

buiminhhoang.jpg

+ Họ và tên: Bùi Minh Hoàng

+ Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND phường - Chủ tịch Công Đoàn phường

+ Điện thoại liên lạc:

-         SĐT di động: 0909 882 341

-         SĐT cơ quan: 02513 643 125

Mai Trọng Hữu.jpg

​          + Họ và tên: Mai Trọng Hữu

+ Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường

+ Điện thoại liên lạc:

-         SĐT di động: 0906 189 206

-         SĐT cơ quan: 02513 877 800

Nguyễn Trường Thọ.jpg

       + Họ và tên: Nguyễn Trường Thọ

+ Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường

+ Điện thoại liên lạc:

-         SĐT di động: 0988 243 422

-         SĐT cơ quan: 02513 877 800

Nguyễn Thị Thúy_Áo sơ mi trắng.JPG

       + Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy

+ Chức vụ: Phó khối vận - Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường

+ Điện thoại liên lạc:

-         SĐT di động: 0825 462 119

-         SĐT cơ quan: 02513 642 940​