bausen : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Định hướng phát triển

 
New Page 2

Nông nghiệp:

Về trồng trọt: UBND phối hợp cùng với các ngành chức năng của cấp trên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo mô hình cây trồng chủ lực trên cơ sở tiềm năng về đất đai, thổ nhưỡng của địa phương, cải tiến kỹ thuật canh tác tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả về kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp bền vững; từng bước công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Về chăn nuôi: khuyến khích các hộ dân chấm dứt chăn nuôi, trước mắt là đối với những hộ chăn nuôi trong hoặc gần khu dân cư. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường đối với các cơ sở còn chăn nuôi, kiên quyết xử lý nếu vi phạm về VSMT. Quyết liệt thực hiện công tác phòng chống, dịch, không để bệnh dịch xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi.

Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng:

UBND phối hợp cùng các ngành cấp trên tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương nhất là số lao động nhàn rỗi, thiếu việc làm, khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ sản xuất, kinh doanh hình thành các loại hình kinh tế hợp tác, mở rộng mạng lưới phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nhân dân.

Thương mại dịch vụ:

Tạo điều kiện, khuyến khích các hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển nhằm làm tăng cơ sở sản xuất kinh doanh, đa dạng các mặt hàng, các loại hình dịch vụ để phục vụ nhân dân. Tăng cường kiểm tra công tác đăng ký kinh doanh theo quy định của Nhà nước và quản lý sau đăng ký kinh doanh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trốn thuế, nợ thuế; Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP.

Kinh tế tập thể:

Tiếp tục củng cố lại các tổ hợp tác, HTX, hướng dẫn THT, HTX  hoạt động theo Luật HTX và các quy định của trên, mỡ rộng các mô hình HT, kết nạp thêm hội viên, hướng các THT, HTX phối hợp với các đơn vị bạn thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng và đảm bảo giá thành sản phẩm đầu ra của các loại trái cây chủ lực của địa phương.

Văn hóa -  văn nghệ,  thông tin - thể thao:

Tập trung tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2020; Tiếp tục tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các chương trình y tế quốc gia. Phối hợp tổ chức các hoạt động hè năm 2020. Phong trào tòan dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đẩy mạnh các phong trào TDTT trên địa bàn, tổ chức hội thao nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc và tết cổ truyền. Đồng thời tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn, tham gia hội thao do thành phố, tỉnh tổ chức, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Gắn việc phát triển kinh tế với việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phấn đấu năm 2020 có trên 98% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, giữ vững 3/3 khu phố được công nhận khu phố văn hóa, tổ chức có hiệu quả chương trình 04 giảm.

Duy trì thường xuyên hoạt động của Trung Tâm văn hóa - học tập cộng đồng  tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân tại địa phương, tổ chức kiểm tra, quản lý các điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

Giáo dục - đào tạo:

Nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp vào học các cấp đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Quan tâm con em đối tượng chính sách, người nghèo, dân tộc ít người; giữ vững phổ cập trung học cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng xã, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT.

Y tế:

Thực hiện tốt công tác phòng bệnh, nâng chất lượng các chương trình y tế cộng đồng, chương trình y tế quốc gia. Tổ chức tiêm đầy đủ 6 loại vacxin cho trẻ trong độ tuổi đạt tỷ lệ 100% kế hoạch được giao, quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ. Tạo điều kiện phát triển các dịch vụ y tế tư nhân gắn với tăng cường quản lý, kiểm tra hướng dẫn hoạt động không để dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tốt công tác VSATTP, vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, chăm sóc trẻ sơ sinh, phấn đấu năm 2020 tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng > 5%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1 %.

Tiếp tục giữ vững đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế và phát huy tốt hơn những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác truyền thông dân số/KHHGĐ. Tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân, cán bộ phải gương mẫu thực hiện và vận động gia đình thực hiện các chương trình Dân số/KHHGĐ. Nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về pháp lệnh dân số mới, cần chú trọng việc thực hiện áp dụng các biện pháp tránh thai nhất là đối phụ nữ tượng trong độ tuổi sinh sản và làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.​