bausen : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Tiềm năng KTXH

 
New Page 2

1. Nguồn lao động

Tổng số hộ trong xã: 1.590 hộ

Số nhân khẩu: 7.080 người

Số người trong độ tuổi lao động: 3.570 người

+ Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 2.499 người, chiếm tỷ lệ 70%.

+ Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 1.071 người, chiếm tỷ lệ 30%.

2. Đất đai

- Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.294,29 ha.

- Diện tích Đất nông nghiệp 1.183,88 ha - tỷ lệ 91%.

- Diện tích đất chuyên dùng: 52,61 ha - Tỷ lệ 4%

- Diện tích đất ở: 50,30 ha – Tỷ lệ 3,9%

Hiện trạng sử dụng đất: Đất đai tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và cây lâu năm. Điều kiện khí hậu khá thuận lợi cho cây trồng hàng năm và cây lâu năm, đặc biệt là trồng các loại cây ăn trái.

congchaoNTM.jpg

 

3. Tài nguyên khoáng sản

Là vùng đất đỏ ba zan thuận lợi cho việc phát triển các loại cây công nghiệp đặc biệt là cây ăn quả như: sầu riệng, chôm chôm, măng cụt, ….

4. Thông tin liên lạc

Hệ thống thông tin liên lạc trên địa bàn xã đã được hoàn thiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội và liên lạc của nhân dân được thuận lợi, thông suốt. Xã có đường truyền Internet đến 3/3 ấp và 04 điểm kinh doanh dịch vụ internet, có thùng thư công cộng đề nhận và phát bưu gửi.

5. Giao thông

- Hiện nay, trên địa bàn xã có 34,93 km đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa đạt theo tiêu chí nông thôn mới, cụ thể:

+ Đường thị xã quản lý: Chiều dài 11,22/11,22 km, đã nhựa hóa 100%.

+ Đường trục xã, liên xã (xã quản lý): Chiều dài 4,92 km đã nhựa hóa và bê tông hóa 100%.

+ Đường trục ấp, liên ấp: Chiều dài 11,59/11,59 km, đã nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa 100%.

+ Đường làng, ngõ hẻm 4 km đã được bê tông hóa và cứng hóa 100%.

+ Đường trục chính nội đồng: Chiều dài 3,2 km, đã được bê tông hóa và cứng hóa 100%.​