bausen : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 2


image004.jpg

Đ/c: Lê Thị Thanh Tuyền - Bí thư Đoàn phường

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Bí thư Đoàn phường

- Tổng số đoàn viên: 194/254 tổng số TN (có mặt tại địa phương) đạt tỷ lệ 79.18%; chi đoàn: 05; chi hội: 03; sinh hoạt thường xuyên: 142/194 Đoàn viên, đạt tỷ lệ 73.19%; nòng cốt: 122/194 Đoàn viên đạt tỷ lệ 62.88%.

- Tổng số hội viên 194/254 tổng số TN chiếm tỷ lệ 79.18%; chi hội: 03; Hội viên nòng cốt: 122/194 chiếm tỷ lệ 62.88%; Hội viên sinh hoạt thường xuyên: 142/194 đạt 73.19%.

 


 

 image006.jpg

Đ/c: Phạm Thị Cẩm Nhung - Chủ tịch Hội nông dân phường.

Đ/c: Nguyễn Thị Thuý - Phó chủ tịch Hội nông dân phường.

Tổng số hội viên: 522/578 HV, đạt tỷ lệ 90,31 %; chi hội 03; sinh hoạt thường xuyên 445/522 HV đạt tỷ lệ: 85,24%; HV nòng cốt 238/522 HV,chiếm tỷ lệ: 45,59 %.

 

 

 image009.jpg

Đ/c: Huỳnh Thị Anh Thư - Chủ tịch Hội phụ nữ phường.

Tổng số hội viên hiện có: 906/1791 đạt 50,58% so với phụ nữ trong độ tuổi(906/1041 đạt 87.03% so với phụ nữ trong độ tuổi có mặt tại địa phương). Hội viên địa bàn dân cư 628 chị; Hội viên sinh hoạt thường xuyên 503/628 đạt 80,09% ; HV nòng cốt: 248/628 đạt 45,22%.

 


CCBVN.jpg

Đ/c: Triệu Chí Minh - Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường.

Tổng số hội viên: 47/47hv đạt tỉ lệ 100%; Chi hội 03; sinh hoạt thường xuyên 38/47 HV, đạt tỉ lệ 80,85%; HV nòng cốt 28/47 đạt tỉ lệ 59,57%. NCTuoi.jpg
 

Đ/c: Hoàng Văn Chung - Chủ tịch Hội người cao tuổi phường.

Tổng số Hội viên: 408 hv; Chi hội: 04; tổ hội: 15, BCH: 09 vị.

 

 

 image015.jpg

Đ/c: Lê Văn Phước - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường.

Tổng số hội viên: 217; Chi hội: 05; Tổ hội: 29.