xuanthien : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Đưa Thống Nhất phát triển toàn diện Updated31-07-2020 08:01
Đại hội Đảng bộ huyện Thống Nhất (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khép lại. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ to lớn, mang lại cho huyện những động lực mới, vượt qua khó khăn thách thức, đưa Thống Nhất phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Nông dân xã Quang Trung, huyện Thống Nhất trồng hoa phục vụ nhu cầu Tết.

Trong nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu đầu tư kết cấu hạ tầng lồng ghép với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là một trong những nhiệm vụ đột phá, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đặt ra trong giai đoạn 2015-2020. Trong những năm qua, huyện đã huy động được trên 3.840 tỷ đồng từ các nguồn vốn để tập trung đầu tư nhựa hoá và bê tông hoá các tuyến đường giao thông, các hạ tầng thiết yếu như mạng lưới điện trung thế, hạ thế, cấp nước sạch, hệ thống thông tin liên lạc. Đến nay, 100% tuyến đường huyện quản lý đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Đường trục xã, liên xã, ấp và đường trục chính nội đồng cũng đã được nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa. Hệ thống đường điện trung, hạ thế được đầu tư đến các khu sản xuất. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Qua đó, đã đáp ứng nhu cầu cho phát triển sản xuất, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ huyện tập trung thực hiện các lĩnh vực đột phá. Trong đó, tập trung thực hiện quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị, trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đẩy nhanh thực hiện có hiệu quả chuỗi sản xuất-chế biến-tiêu thụ. Đến nay, đã hình thành các vùng chuyên canh rau, củ, quả các loại, vùng trồng hoa, chôm chôm, thanh long, cây tiêu, cây bắp; thực hiện được 14 chuỗi liên kết.

Bên cạnh đó, huyện đã chủ động kêu gọi thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cầu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm ổn định và bền vững, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng (công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ và nông nghiệp). Trong nhiệm kỳ qua, giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng tăng bình quân gần 28%; ngành thương mại-dịch vụ tăng trên 19,3%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 45,9 triệu đồng vào năm 2015 lên 68,4 triệu đồng vào năm 2020.


Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thống Nhất đặt ra mục tiêu với một số chỉ tiêu chủ yếu như: giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy sản giai đoạn 2020-2025 bình quân tăng từ 4-4,5%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng bình quân tăng trên 20%; ngành thương mại-dịch vụ tăng binh quân từ 16,5-17%; thu ngân sách hàng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 80 triệu đồng/người/năm; phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng 5 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng thị trấn Dầu Giây đạt chuẩn văn minh; huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%; phấn đấu nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt trên 89%; phấn đấu hàng năm có từ 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển đảng viên hàng năm đạt nghị quyết tỉnh giao…vv...

Để thực hiện chỉ tiêu đề ra, huyện Thống Nhất xác định 3 khâu đột phá đó là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao sự hài lòng của nhân với chính quyền. Tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó tập trung hạ tầng giao thông nhằm tăng cường thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng vào huyện. Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, trọng tâm là phát triển giao thương qua hệ thống chợ đầu mối nông sản và thực phầm. Ngoài ra, huyện sẽ đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành theo hướng an toàn nhằm giảm thiểu dịch bệnh, đảm bảo môi trường và nâng cao giá trị gia tăng. 

T.C

Posts on:
Select a date from the calendar.