xuanthien : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 1

DTN.jpg

ĐOÀN THANH NIÊN

XÃ XUÂN THIỆN

Đ/c: Nguyễn Quang Lộc - Bí thư xã Đoàn

Đ/c: Nguyễn Minh Phụng - Phó bí thư xã đoàn.

Tổng số chi đoàn: 09 Chi đoàn. Trong đó có 01 Chi đoàn ấp Tín Nghĩa, 01 Chi Đoàn ấp Xuân Thiện, 06 Chi đoàn khối trường học, 01 Chi đoàn quân sự.

Tổng số đoàn viên: 368 đoàn viên. Trong đó đoàn viên nồng cốt 165 chiếm tỷ lệ 44,8%; Đoàn viên là đảng viên: 48, chiếm tỷ lệ 13%.

  

 

 HND.jpg

HỘI NÔNG DÂN

XÃ XUÂN THIỆN

Đ/c: Phan Văn Sơn - Chủ tịch Hội nông dân xã:

Đ/c: Trần Minh Tân - Phó chủ tịch Hội nông dân xã.

Tổng số chi đoàn: 2 Chi hội gồm: 01 Chi hội ấp Tín Nghĩa, 01 Chi hội ấp Xuân Thiện

Tổng số hội viên: 1351 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 804 chiếm tỷ lệ 59.5%; Đoàn viên là đảng viên: 56, chiếm tỷ lệ 4.1%.

 

 

 

HPN.jpg

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

XÃ XUÂN THIỆN

Đ/c: Trần Huyền Trang - Chủ tịch Hội phụ nữ xã

Đ/c: Giang Thị Dương Hầu - Phó chủ tịch phụ nữ xã

Tổng số chi hội: 03 Chi hội của gồm: 01 Chi hội phụ nữ khu Cây Da, 01 Chi hội phụ nữ ấp tín Nghĩa, 01 Chi hội phụ nữ ấp Xuân Thiện.

Tổng số hội viên: 1.941 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 868 chiếm tỷ lệ 44.7%%; hội viên là đảng viên: 56 chiếm tỷ lệ 2.88%.

 

 

 

 HCCB.jpg

HỘI CỰU CHIẾN BINH

XÃ XUÂN THIỆN
 

Đ/c: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

Tổng số chi hội: 4 Chi hội của gồm: 02 Chi hội ấp Tín Nghĩa, 02 Chi hội ấp Xuân thiện.

Tổng số hội viên: 91 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 44 chiếm tỷ lệ 48.3%; Hội viên là đảng viên: 24, chiếm tỷ lệ 26.3%.

 

 

 

NCT.jpg

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

XÃ XUÂN THIỆN


Đ/c: Lê Minh Đường - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã:

Tổng số chi hội: 7 Chi hội gồm: 01 chi hội ấp Tín Nghĩa, 04 Chi hội ấp Xuân thiện, 01 chi hội khu Cây Da. 01 Chi hội Khu C.

Tổng số hội viên: 810 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 35 chiếm tỷ lệ 4,3%; Đoàn viên là đảng viên: 7, chiếm tỷ lệ 0.86%.