xuanthien : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 
New Page 1ĐƠN VỊ ẤP TÍN NGHĨA


*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 1.760 ha

- Số hộ: 1.249

- Tổng dân số: 6.128 nhân khẩu.

- Dân tộc: Kinh 991 hộ, 5082 người, tỷ lệ 83% tổng số dân, Dân tộc Chơro 234 hộ, 958 người, tỷ lệ 15,63% tổng số dân, Dân tộc Chăm 15 hộ, 54 người, tỷ lệ 0,008 tổng số dân, Dân tộc Nùng 09 hộ, 34 người, tỷ lệ 0,004% tổng số dân

- Tôn giáo bao gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài.

- Địa bàn dân cư: 28 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Trần Thị thu Trang - Bí thư Chi bộ

- Đào Hữu Phú - Phó bí thư chi bộ - Trưởng ấp

- Nguyễn Ngọc Mạn - Phó ấp

- Nguyễn Văn Đạm - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 31 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi

 

  

ĐƠN VỊ ẤP XUÂN THIỆN

 

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 1.413 ha

- Số hộ: 1.336

- Tổng dân số: 5.498 nhân khẩu.

- Dân tộc: Kinh 1068 hộ, 4706 người, tỷ lệ 85.59% tổng số dân, Dân tộc Chơro 238 hộ, 767 người, tỷ lệ 13.95% tổng số dân, Dân tộc Khơ me 04 hộ, 10 người, tỷ lệ 0,18% tổng số dân, Dân tộc Mường 01 hộ, 03 người, tỷ lệ 0,05% tổng số dân, Dân tộc Thái: 01 hộ, 02 người tỷ lệ 0.03% tổng số dân, Dân tộc Hoa 04 hộ, 07 người, tỷ lệ 0.12% tổng số dân, Dân tộc Nùng; 01 hộ 03 người tỷ lệ 0.05%.

- Tôn giáo bao gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành…

- Địa bàn dân cư: 35 tổ nhân dân.

 

*. Cơ cấu tổ chức:

- Lê Minh Vệ - Bí thư Chi bộ

- Lê Văn Đáng - Phó bí thư chi bộ - Trưởng ấp

- Phạm Thị Ổn - Phó ấp

- Nguyễn Văn Bào - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 21 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi.