xuanthien : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 
New Page 2


1. CÔNG NGHIỆP

Phát triển và nâng cao nguồn nhân lực đủ điều kiện tiếp cận các ứng dụng của thành tựu tiến bộ KHKT, công nghệ và quản lý đưa vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống.

Thường xuyên theo dõi sát tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp; tổng hợp, rà soát các sản phẩm chủ yếu mà kết quả sản xuất đạt so với kế hoạch và cùng kỳ để đề ra giải pháp phù hợp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở, tạo thuận lợi để hoàn thành kế hoạch cả năm ở mức cao nhất.

 

2. NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi có điều kiện thuận lợi phát triển tại địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế, nhằm tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường. Về chăn nuôi, bên cạnh chăn nuôi theo mô hình kinh tế hộ, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại.

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa theo khung thời vụ với cơ cấu giống hợp lý; tăng cường quản lý vật tư, phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật; chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tăng cường trồng, chăm sóc, bảo vệ và phòng, chống ngập úng, cháy nổ, hạn hán. Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách phát triển sản xuất. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, ưu tiên khuyến khích phát triển mạnh kinh tế hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại.

 

3. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

Tăng cường huy động các nguồn vốn để hỗ trợ cho đầu tư phát triển kinh tế thương mại dịch vụ, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển thương mại dịch vụ.

Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm.