xuanbinh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Triển khai bộ quy trình, thủ tục hành chính điện tử ngành NN&PTNT Updated25-06-2020 11:58
Theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND, thủ tục hành chính điện tử ngành NN&PTNT gồm cấp tỉnh có 104 thủ tục, trên 7 lĩnh vực (lĩnh vực chăn nuôi, thú y; lĩnh vực kiểm lâm; lĩnh vực thủy sản; thủy lợi; phát triển nông thôn; quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật); cấp huyện có 21 thủ tục trên 5 lĩnh vực; và cấp xã có 4 thủ tục trên 2 lĩnh vực (chăn nuôi – thú y, thủy lợi).

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Sở NN&PTNT cập nhật quy trình thực hiện thủ tục hành chính điện tử đã được công bố lên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (Egov). Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, Tp. Long Khánh, Tp. Biên Hòa, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung này.
 Chủ tịch UBND tỉnh vừa mới ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.
Thanh Ngọc

 

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
Tiếng Việt | English
tim kiem