xuanbinh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xử lý nghiêm các trường hợp phân lô bán nền trái phép Updated25-06-2020 11:47
tỉnh vừa có Công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động phân lô bán nền trái phép sẽ bị xử lý.

Bên cạnh các địa phương cụ thể có trách nhiệm giải quyết các vấn đề xây dựng công trình trái phép trên đất, Công văn cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần chủ động rà soát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 05/7/2019, khi phát sinh trường hợp phân lô bán nền trái phép phải chỉ đạo xử lý nghiêm theo thẩm quyền quy định. Đồng thời quy định rõ về chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 30 tháng cuối của mỗi quý, các địa phương phải báo cáo chi tiết kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương (việc phân lô, bán nền trái phép; việc lấn, chiếm đất công do Nhà nước quản lý; trách nhiệm của địa phương liên quan đến các vi phạm và đề xuất giải quyết dứt điểm vụ việc) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.
Thanh Ngọc

 

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
Tiếng Việt | English
tim kiem