taman : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Tam An huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 

1. Nguồn lao động

Tổng số hộ trong xã: 2.475 hộ

Số nhân khẩu: 9.402 người

Số người trong độ tuổi lao động: 6.720 người.

·         Tỷ lệ lao động công nghiệp: 61%

·         Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 16%

·         Tỷ lệ lao động thương mại: 15%

·         Tỷ lệ lao động dịch vụ: 8%.

2. Đất đai

Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.584 ha.

·         Diện tích đất nông nghiệp: 1.223 ha.

·         Diện tích đất lâm nghiệp: 73 ha.

·         Diện tích đấy chuyên dùng: 545 ha.

·         Diện tích đất ở: 83 ha.

3. Tài nguyên rừng

Diện tích rừng: 73 ha

4. Tài nguyên khoáng sản

Tên các loại khóang sản của xã: Đất sét

Địa điểm chứa khoáng sản: ấp 1 Tam An

Hiện trạng khai thác: Đang khai thác.

5. Thông tin liên lạc

Số máy: 2.102/tổng số hộ: 2.474

6. Giao thông

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã: trung bình.

- Đường xã: 6,86 km (nhựa 1,12 km)

- Đường thôn ấp: 12,37 km (nhựa 0,46 km)

- Đường nhánh rẻ: 13,76 km

- Đường hương lộ 21 nhựa 6,48 km

·         Số km đường nhựa: 8,06 km

·         Số km đường đất: 22,9 km

·         Số km đường trải sỏi đá: 8,52 km.