taman : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Tam An huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

1. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Chủ tịch: Nguyễn Thanh Sơn​

Phó chủ tịch: Võ Văn Hoàng

Phó chủ tịch: Phan Duy Khánh

2. Hội Nông dân

Chủ tịch: Phạm Văn Sơn

Phó chủ tịch: Lê Văn Mãi

Số Hội viên: 450 hội viên

Số chi hội: 6 chi hội

3.Hội Cựu chiến binh

Chủ tịch: Tống Kim Chuông

Phó chủ tịch: Nguyễn Văn Qúy

Số Hội viên: 93 hội viên

Số chi hội: 6 chi hội

4. Hội Phụ nữ

Chủ tịch: Nguyễn Lê Mỹ Trúc

Phó chủ tịch: Hồ Thị Bảy

Số Hội viên: 2134 hội viên

Số chi hội: 6 chi hội

5. Đoàn Thanh niên

Bí thư : Nguyễn Thị Ngọc Hà

Số đoàn viên quản lý 137

Số chi hội: 12 chi đoàn trực thuộc

6. Hội Chữ thập đỏ

Chủ tịch: Võ Văn Xẳng

Số Hội viên: 258 hội viên

Số chi hội: 6 chi hội

7. Hội Người cao tuổi

Chủ tịch: Hồ Văn Tước

Số Hội viên: 856 hội viên

Số chi hội: 6 chi hội

8. Hội Khuyến học

Chủ tịch: Nguyễn Minh Tân

Phó Chủ tịch: Trang Thị Gái

Số Hội viên: 4003 hội viên

Số chi hội: 6 chi hội

2.541 gia đình học tâp 4 dòng họ hoc tâp 6 cộng đồng học tập 4 đơn vị học tập.