taman : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Tam An huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

 lethithanhnguyet.jpg

 

Họ và tên: Lê Thị Thanh Nguyệt

Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1977

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0918164198

Địa chỉ email: thanhnguyet.banphapche@gmail.com

 nguyenvanhiep.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp

Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1974

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

Điện thoại liên lạc: 0896454915

Địa chỉ email: nguyenvanhiep74@gmail.com

 truongvanhoc.jpg

 

Họ và tên: Trương Văn Học

Ngày, tháng, năm sinh: 1973

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0913841742

Địa chỉ email: truonghoctaman@gmail.com

 phamvanut.jpg

 

Họ và tên: Phạm Văn Út

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1970

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0918185836

Địa chỉ email: uttaman2017@gmail.com

 nguyenthiphuong.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng

Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1979

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0949602822

Địa chỉ mail: phuongnguyentaman@gmail.com

 nguyenthanhson.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1982

Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

Điện thoại liên lạc: 0909836816

Địa chỉ mail: nguyenthanhson19822014@gmail.com

 tongkimchuong.jpg

 

Họ và tên: Tống Kim Chuông

Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1958

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB

Điện thoại liên lạc: 0907349807

Địa chỉ mail: hoicuuchienbinhtaman@gmail.com

 phamvanson.jpg

 

Họ và tên: Phạm Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 19/11/1969

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

Điện thoại liên lạc: 0777871362

Địa chỉ mail: sonnongdantaman@gmail.com

 nguyenlemytruc.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Lê Mỹ Trúc

Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1973

Chức vụ: Chủ tịch Hội PN

Điện thoại liên lạc: 0907135517

Địa chỉ mail: mytructaman55@gmail.com

 nguyenthingocha.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1990

Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên

Điện thoại liên lạc: 0931782848

Địa chỉ mail: doanxataman123@gmail.com