taman : Hiện trạng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Tam An huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Hiện trạng KTXH

 

1. Hiện trạng công nghiệp

Diện tích và tình hình hoạt động của các khu công nghiệp trong xã (nếu có): Khu công nghiệp Long Thành có: 488 ha hiện đang hoạt động chiếm 81% diện tích quy hoạch.

Lực lượng lao động, tiềm năng công nghiệp và các định hướng phát triển công nghiệp của xã:

Lực lượng lao động địa phương chiếm 35%, còn lại lực lượng lao động do các tỉnh khác về; Nhìn chung lao động địa phương chủ yếu là lao động phổ thông, bên cạnh đó lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu.

2. Hiện trạng nông lâm ngư nghiệp

Nông nghiệp: diện tích đất nông nghiệp trong xã, các loại cây (trái) có thế  mạnh nông nghiệp trong xã, tình hình chăn nuôi gia xúc gia cầm của xã: Diện tích đất nông nghiệp: 85,68ha; cây thế mạnh là cây lúa nước. Hiện nay trong toàn xã có 495 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm có 32.800 con.

Ngư nghiệp: diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, sản lượng đánh bắt hàng năm và định hướng phát triển: diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là 40ha, tổng sản lượng hàng năm là 2,5 tấn/20 hộ.

Định hướng phát triển diện tích 40ha với sản lượng 2,8 tấn.

3. Hiện trạng dịch vụ - thương mại - du lịch

Các điểm tham quan du lịch, di tích thắng cảnh của xã, và định hướng phát triển ngành du lịch (nếu có):

- Với địa hình sông nước gần nhiều rạch nhỏ và một phần giáp với sông Đồng Nai, bên kia là Tp.Hồ Chí Minh. Địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái trong tương lai.

4. Giáo dục

Danh sách các trường trong xã:

a. Trường Mầm non

- Số giáo viên theo từng cấp lớp:

·         Lớp lá: 5 lớp; 8 giáo viên và 01 hợp đồng

·         Lớp chồi: 3 lớp l; 6 giáo viên

·         Lớp mầm: 01 lớp; 2 giáo viên và 01 hợp đồng

·         Nhóm nhà trẻ: 01 nhóm; 2 giáo viên

- Số học sinh theo từng cấp lớp:

·         Khối lá: 158 HS/5 lớp

·         Khối chồi: 105 HS/3 lớp

·         Khối mầm: 49 HS/1 lớp

·         Nhóm nhà trẻ: 24 HS/1 nhóm.

Hiện trạng giáo dục của trường:

Trường có 9 lớp học trong đó có 01 lớp học một buổi còn lại học bán trú. Hàng năm tỉ lệ học sinh lên lớp đạt.

b. Trường Tiểu học:

- Số giáo viên theo từng cấp lớp:

·         Lớp 1: 6 lớp; 6 GV

·         Lớp 2: 5 lớp; 5 GV

·         Lớp 3: 5 lớp; 5 GV

·         Lớp 4: 3 lớp; 3 GV

·         Lớp 5: 3 lớp 3 GV

- Số học sinh theo từng cấp lớp:

·         Lớp 1: 186 HS

·         Lớp 2: 172 HS

·         Lớp 3: 143 HS

·         Lớp 4: 108 HS

·         Lớp 5: 125 HS

c. Trường trung học cơ sở:

- Số giáo viên phân cấp từng lớp:

·         Khối 6: 3 lớp; 6 GV

·         Khối 7: 4 lớp; 8 GV

·         Khối 8: 3 lớp gồm 6 GV

·         Khối 9: 2 lớp; 2 GV

- Số học sinh theo từng cấp lớp:

·         Khối 6: 132 HS

·         Khối 7: 150 HS

·         Khối 8: 101 HS

·         Khối 9: 81 HS

Thông tin về thư viện xã: Trong tòan xã có 3 thư viện (trong đó trường tiểu học, trung học cơ sở, Trung tâm VHTT-HTCĐ).

Hiện trạng giáo dục của xã:

- Do trường trung học mới xây dựng và đi vào hoạt động năm 2011, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy còn hạn chế từ đó cũng ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.

- Hàng năm các trường trên địa bàn thực hiện đúng chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 98,59%. Đồng thời tổ chức cho các em học phụ đạo 03 buổi/tuần.

5. Y tế

- Số lượng nhân viên y tế phục vụ tại trạm y tế của xã: nhân viên y tế có 07 trong đó có 2 bác sĩ.

- Hiện trạng phục vụ y tế cho nhân dân: khám và điều trị đúng theo chuyên môn đảm bảo chế độ trực 100%, tổng số lần khám và điều trị hàng năm được 6.603 ca, thực hiện đúng các chương trình chuẩn quốc gia về y tế, tiêm chủng mở rộng….

7. Văn hóa

Thông tin về nhà văn hóa xã: hiện nay địa phương có 1 trung tâm VHTT-HTCĐ xã.

Thông tin về điểm bưu điện văn hóa xã: hiện nay trong xã có 1 địa điểm giao nhận thư đúng thời gian quy định.

Các hoạt động văn hóa trong xã: có 1 CLB dưỡng sinh, CLB đờn ca tài tử, CLB võ thuật, CLB bóng đá, CLB cầu long….