taman : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Tam An huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 

 nguyenkhanh.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Khánh

Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1967

Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại liên lạc: 0919426084

Địa chỉ email: khanh.stlt@gmail.com

 phamthithaohien.jpg

 

Họ và tên: Phạm Thị Hảo Hiền

Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1983

Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại liên lạc: 0917300052

Địa chỉ email: haohientaman2013@gmail.com

 nguyenthiphuonglinh.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Linh

Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1980

Chức vụ: Công chức Tư pháp Hộ tịch

Điện thoại liên lạc: 0973148223

Địa chỉ email: phuonglinh2329@gmail.com

 lenguyenngoctran.jpg

 

Họ và tên: Lê Nguyễn Ngọc Trân

Ngày, tháng, năm sinh: 28/8/1984

Chức vụ: Công chức Tư pháp Hộ tịch

Điện thoại liên lạc: 0908625468

Địa chỉ email: ngoctran842309@gmail.com

 nguyenthimyhanh.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngày, tháng, năm sinh: 26/7/1976

Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội

Điện thoại liên lạc: 0909228377

Địa chỉ mail: quynhtp78@gmail.com

 tranthihongphuoc.jpg

 

Họ và tên: Trần Thị Hồng Phước

Ngày, tháng, năm sinh: 06/3/1988

Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội

Điện thoại liên lạc: 0937331988

Địa chỉ mail: hongphuoctran1988@gmail.com

 doanthiutoanh.jpg

 

Họ và tên: Doãn Thị Út Oanh

Ngày, tháng, năm sinh: 19/4/1982

Chức vụ: Công chức Tài chính Kế toán

Điện thoại liên lạc: 0918320099

Địa chỉ mail: utoanh2911@gmail.com

 nguyenkimtuyen.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Kim Tuyền

Ngày, tháng, năm sinh: 21/8/1989

Chức vụ: Công chức Tài chính Kế toán

Điện thoại liên lạc: 0938197462

Địa chỉ mail: kimtuyen2189@gmail.com

 lethuytrieu.jpg

 

Họ và tên: Lê Thủy Triều

Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1983

Chức vụ: Công chức Địa chính xây dựng

Điện thoại liên lạc: 0933080151

Địa chỉ mail: thuytrieu832017@gmail.com

 phanvantan.jpg

 

Họ và tên: Phan Văn Tân

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1987

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

Điện thoại liên lạc: 0902377456

Địa chỉ mail: vantan1987.uytan2015@gmail.com

 nguyendinhnam.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Đình Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 07/07/1979

Chức vụ: Trưởng công an

Điện thoại liên lạc: 0961737777

Địa chỉ mail: conganxataman@gmail.com