page load: 0x80070002 Trang - home
quangtrung : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Kết quả thực hiện chương trình 10: Phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn dân 6 tháng đầu năm 2020

Xác định công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thời gian qua, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Quang Trung đã khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo niềm tin cho nhân dân.