page load: 0x80070002 Trang - home
quangtrung : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
​Hướng dẫn thực hiện việc chôn lấp, tiêu hủy lợn bị dịch bệnh trên địa bàn huyện

Trước thực trạng dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn huyện, có nguy cơ lan rộng và diễn biến phức tập. Để chủ động thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường trong công tác phòng, chống dịch; Tổ chức tiêu hủy an toàn đối với toàn bộ số lợn bị mắc dịch. Phòng tài nguyên môi trường huyện hướng dẫn thực hiện việc chôn lấp, tiêu hủy lợn bị dịch bệnh như sau: