quangtrung : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 1

DTN.jpg

Đ/c: Nguyễn Bàng Thống - Bí thư xã Đoàn

Đ/c: Hoàng Thanh Minh - Phó bí thư xã đoàn.

Tổng số chi đoàn: 15 Chi đoàn. Trong đó có 07 chi đoàn ấp; 07 chi đoàn khối trường học, 01 chi đoàn quân sự.

Tổng số đoàn viên: 369 đoàn viên. Trong đó đoàn viên nồng cốt 135 chiếm tỷ lệ 36,5%.

 

 

 

 HND.jpg

Đ/c: Bùi Xuân Thế - Chủ tịch Hội Nông dân xã

Đ/c: Phạm Ngọc Phượng - Phó chủ tịch Hội Nông dân xã.

Tổng số chi đoàn: 7 Chi hội ấp.

Tổng số hội viên: 1.953 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 690 chiếm tỷ lệ 35,3%; Hội viên là đảng viên: 37, chiếm tỷ lệ 3,6%.

 

 

 

HPN.jpg

Đ/c: Trịnh Thị Bích Thu - Chủ tịch Hội phụ nữ xã

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Tú - Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã

Tổng số chi hội:  7 Chi hội Ấp, 01 chi hội giáo dục.

Tổng số hội viên: 6.406 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 3.230 chiếm tỷ lệ 50,4%.

 

 

 

 HCCB.jpg

Đ/c: Nguyễn Văn Sáng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

Đ/c: Tống Hưu Quyền - Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

Tổng số chi hội: 5 Chi hội của gồm: Chi hội ấp 1; Chi hội Ấp 2; Chi hội Ấp 3; Chi hội Ấp 4; Chi hội Ấp Cây Da.

Tổng số hội viên: 110 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 68 chiếm tỷ lệ 61,8%; Hội viên là đảng viên: 16, chiếm tỷ lệ 14,5%.

 

 

 

 NCT.jpg

Đ/c: Tống Hữu An - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã

Đ/c: Tăng Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã

Tổng số chi hội: 8 Chi hội của gồm: Chi hội ấp Nguyễn Huệ 1; Chi hội Ấp Lạc Sơn; Chi hội Ấp Nam Sơn; Chi hội Ấp Bắc Sơn; chi hội ấp Lê Lợi 1; chi hội ấp Lê Lợi 2, Chi hội Ấp Nguyễn Huệ 2 có 2 chi hội.

Tổng số hội viên: 1.321 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 456 chiếm tỷ lệ 34,5%.