quangtrung : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 1

ĐOÀN THANH NIÊN

hoidoantheQT (2).jpg

Đ/c: Nguyễn Bàng Thống - Bí thư xã Đoàn

Đ/c: Trần Phúc Sơn - Phó bí thư xã đoàn.

Tổng số chi đoàn: 15 Chi đoàn. Trong đó có 07 chi đoàn ấp; 07 chi đoàn khối trường học, 01 chi đoàn quân sự.

Tổng số đoàn viên: tổng số ĐV hiện nay là 373/625 chiếm tỷ lệ 59,7%, ĐVNC 217/373 chiếm tỷ lệ 58,17%, số HV tham gia sinh hoạt, học tập thường xuyên chiếm 80%; 

 

 

HỘI NÔNG DÂN

hoidoantheQT (3).jpg

Đ/c: Bùi Văn Tthiện - Chủ tịch Hội Nông dân xã

Đ/c: Phạm Ngọc Phượng - Phó chủ tịch Hội Nông dân xã.

Tổng số chi đoàn: 7 Chi hội ấp.

Tổng số hội viên: Tổng số HV hiện nay là 1688/1947 chiếm tỷ lệ 86,7%, HVNC là 930/1688 chiếm tỷ lệ 55,1%; 

 

HỘI PHỤ NỮ

hoidoantheQT (4).jpg

Đ/c: Đặng Thị Thúy Hồng - Chủ tịch Hội phụ nữ xã

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Tú - Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã

Tổng số chi hội:  7 Chi hội Ấp, 01 chi hội giáo dục.

Tổng số hội viên: Tổng số hội viên là 6063/7129 đạt 85,04%, HVNC là 3334/6063HV đạt 55%, số HV tham gia sinh hoạt, học tập, công tác thường xuyên chiếm 80%;

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

hoidoantheQT (5).jpg

Đ/c: Nguyễn Văn Sáng - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

Đ/c: Tống Hưu Quyền - Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

Tổng số chi hội: 6 chi hội

Tổng số hội viên: Tổng số HV đến nay là 99 HV (giảm 01 HV, chết), HVNC 57/100 chiếm tỷ lệ 57%, số HV tham gia sinh hoạt, học tập, công tác thường xuyên chiếm 95% 

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

hoidoantheQT (1).jpg 


      Đ/c: Tống Hữu An - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã

Đ/c: Tăng Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã

Tổng số chi hội: 7 Chi hội của gồm: Chi hội ấp Nguyễn Huệ 1; Chi hội Ấp Lạc Sơn; Chi hội Ấp Nam Sơn; Chi hội Ấp Bắc Sơn; chi hội ấp Lê Lợi 2, Chi hội Ấp Nguyễn Huệ 2 có 2 chi hội.

Tổng số hội viên: Tổng số hội viên đến hiện nay là 1259 cụ giảm 70 hội viên so cùng kỳ năm 2019), trong đó kết nạp mới 18 hội viên.