quangtrung : Hiện trạng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Hiện trạng KTXH

 
New Page 2


1. CÔNG NGHIỆP-TTCN

Do tính chất địa hình của xã và chưa có đủ điều kiện, cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, nên kinh tế chủ yếu của xã vẫn hoạt động về nông nghiệp.  Nhìn chung hàng năm mức tăng trưởng đều vượt chỉ tiêu đề ra.    

 

2. NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

tronghoa.jpg

Tổng diện tích nông nghiệp trong xã là 3.207,9721ha, bao gồm các loại cây lâu năm và cây hàng năm. Ngoài trồng trọt, về chăn nuôi cũng khá phát triển nhằm tạo cơ cấu ngành phù hợp có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển.

Hiện nay tổng đàn gà toàn xã 320.000; Đàn heo 25.000 con; Đàn bò 172 con; đàn dê 595 con.

 

3. DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI DU LỊCH

Tổng số hộ sản xuất toàn 521 hộ trong đó có: 5 trạm xăng dầu; 59 hộ kinh doanh CN-TTCN; 95 hộ kinh doanh vận tải.

     

4. GIÁO DỤC

MNQTrungb.jpg

Tình hình giáo dục trong xã khá tốt và là mối quan tâm hàng đầu của xã. Hiện tại, xã có đầy đủ cơ sở vật chất giáo dục và nguồn nhân lực có trình độ, có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân trong xã. Cụ thể:

+ 4 Trường Mẫu giáo

+ 3 Trường Tiểu học

+ 2 Trường THCS

+ 1 Trung tâm học tập cộng đồng

Với số giáo viên theo từng cấp lớp là:

THQTrung1.jpg

+ Tiểu học: 95 giáo viên

+ THCS: 90 giáo viên

+ MG/MN: 107 giáo viên                                                

Và số học sinh theo từng cấp lớp là:       

+ Tiểu học: 1.737 học sinh

+ THCS: 1.307 học sinh

+ MG/MN: 1.225 học sinh

Thư viện xã hoạt động bình thường và vẫn tiếp tục phục vụ các em học sinh sinh viên trong xã. Hiện trạng giáo dục của xã ngày một phát triển để đạt thành trường chuẩn quốc gia.                       

 

5. Y TẾ

Hiện xã có 1 trạm y tế, với 10 y bác sĩ phục vụ tại trạm. Các trang thiết bị bảo đảm phục vụ bệnh nhân khám và chữa bệnh. Trạm y tế của xã hoạt động bình thường, hàng ngày vẫn khám và chữa bệnh phục vụ bà con nhân dân trong xã.

 

6. VĂN HÓA

Xã có 1 nhà văn hóa bao gồm: 1 phòng thư viện, 1 phòng đài truyền thanh, 1 hội trường, 1 điểm truy cập thông tin khoa học công nghệ phục vụ người dân.

Về điểm bưu điện: xã có 2 điểm bưu diện văn hóa.