quangtrung : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

Nguyenthithanhle.png


Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH LÊ

Ngày tháng năm sinh: 21/10/1977

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

Điện thoại: 0916215898

Email: thanhlenamdan@gmail.com

PhamvanSon.jpg


Họ và tên: PHẠM VĂN SƠN

Ngày tháng năm sinh: 06/03/1970

Chức vụ:  Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0908.772039

Email: sonphamvan1970@gmail.com

TruongtriBinh.jpg


Họ và tên: TRƯƠNG TRÍ BÌNH

Ngày tháng năm sinh: 20/07/1969

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0394.452281

Email: truongtribinhtn@gmail.com

VuVanToan.pngHọ và tên: VŨ VĂN TOÀN

Ngày tháng năm sinh: 10/07/1968

Chức vụ:  Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0918854531

BuiXuanThe.jpg


Họ và tên: BÙI XUÂN THẾ

Ngày tháng năm sinh: 20/4/1976

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0988639567

Email: thienbuivan2018@gmail.com

TruongTuanDat.jpgHọ và tên: TRƯƠNG TUẤN ĐẠT

Ngày tháng năm sinh: 03/04/1981

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0907.340650

Email: tuandat030481@gmail.com

 LeThiThuy.jpgHọ và tên: LÊ THỊ THÚY

Ngày tháng năm sinh: 01/09/1969

Chức vụ:  Chủ tịch UBMTTQVN xã

Điện thoại: 0903.039337

Email: lethuymttqqt@gmail.com