quangtrung : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 
New Page 1

nvquy.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUÝ

Ngày tháng năm sinh: 24/04/1973

Chức vụ: thư Đảng ủy xã

Điện thoại: 0976.841098

 

pvson.jpgHọ và tên: PHẠM VĂN SƠN

Ngày tháng năm sinh: 06/03/1970

Chức vụ:  Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0908.772039

Email: sonphamvan1970@gmail.com

 

ttbinh.jpg
Họ và tên: TRƯƠNG TRÍ BÌNH

Ngày tháng năm sinh: 20/07/1969

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 01694.452281

Email: truongtribinhtn@gmail.com

 

pvnam.jpg
Họ và tên: PHẠM VĂN NAM

Ngày tháng năm sinh: 08/10/1966

Chức vụ:  Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0909.489856

Email: phamvannam6960@gmail.com

 

bvthien.jpg
Họ và tên: BÙI VĂN THIỆN

Ngày tháng năm sinh: 08/10/1966

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0918.157347

Email: thienbuivan2018@gmail.com

 

ttdat.jpg
Họ và tên: TRƯƠNG TUẤN ĐẠT

Ngày tháng năm sinh: 03/04/1981

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0907.340650

Email: tuandat030481@gmail.com

 

ltthuy.jpgHọ và tên: LÊ THỊ THÚY

Ngày tháng năm sinh: 01/09/1969

Chức vụ:  Chủ tịch UBMTTQVN xã

Điện thoại: 0903.039337

Email: lethuymttqqt@gmail.com