page load: 0x80070002 Trang - home
longduc : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Long Thành, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Đức về việc phát triển đảng viên. Sáng ngày 06/12/2020, tại Nhà văn hóa khu 14, Chi bộ 4 (khu 14) xã Long Đức đã tổ chức bố Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 01 đồng chí đảng viên dự bị.