longduc : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 

1. Nguồn lao động

Tổng số hộ trong xã: 2.700 hộ

Số nhân khẩu : 11.299 người

Số người trong độ tuổi lao động: 5.647 người.

Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 1.440

2. Đất đai

Tổng diện tích đất tự nhiên: 3.043 ha - Tỷ lệ: 100%

- Diện tích đất nông nghiệp: 2.612,6 ha

- Diện tích đất lâm nghiệp: 28.5524 ha

- Diện tích đất chuyên dùng: 338.3969 ha

- Diện tích đất ở  62.6868 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cao su, đất trồng cây lâu năm, đất ở, đất trồng rừng sản xuất, đất mới trồng thủy sản, đất chuyên dùng.

 Thông tin về tài nguyên đất của xã (nếu có):

- Mục đích sử dụng:  Phục vụ đời sống nhân dân

Định hướng phát triển:

01. Khu công nghiệp Long Đức: 282,80 ha (khu 15)

02. Khu dân cư Lộc Khang:96,34 ha (khu 14)

03. Trung tâm thương mại và dân cư: 77,6 ha (khu 12)

04. Khu dân cư và tái định cư: 53,04 ha (khu 13)

05. Trường kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Phương Nam: 10 ha (khu 12)

06. Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Phương Nam: 2,58 ha (khu 12)

3. Thông tin liên lạc

Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc của xã: có 04 điểm kinh doanh Internet gồm khu 12 + 13 + 15

Số máy: 80/tổng số hộ 100 dân.

4. Giao thông

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: Đường Quốc lộ 51 Biên Hòa - Vũng Tàu.

Số km đường chạy qua:  04 km

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã:

- Nhựa hóa đường Huyện quản lý 12,831m /178,021m

- Đường xã 8,907m, đường ngõ xóm 43,135m

Số km đường nhựa: 11km197

Số km đường đất: 4km2.