longduc : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

ĐƠN VỊ KHU 12 XÃ LONG ĐỨC

 *. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 363 ha

- Số hộ: 1.150

- Tổng dân số: 5.670 nhân khẩu.

- Dân tộc: Cộng đồng người hoa 0, khơ me 0 hộ, Châu ro 0 hộ; Tày 0 hộ.

- Tôn giáo: Công giáo 01 hộ, Tin lành 01 hộ. Cao đài 0 hộ.

- Địa bàn dân cư: 28 tổ nhân dân.

 *. Cơ cấu tổ chức:

- Huỳnh Hữu Danh - Bí thư Chi bộ

- Lê Sỹ Hùng -  Trưởng khu

- Trần Văn Để - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu

- Chi bộ có 153 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: chi đoàn thanh niên; chi hội nông dân; chi hội phụ nữ; chi hội cựu chiến binh; chi hội người cao tuổi.

ĐƠN VỊ KHU 13 XÃ LONG ĐỨC

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 310 ha

- Số hộ: 596

- Tổng dân số: 2.998 nhân khẩu.

- Dân tộc: Cộng đồng người hoa 01 hộ, khơ me 02 hộ, Châu ro 0 hộ; Mường 01 hộ.

- Tôn giáo: Công giáo 127 hộ; Phật giáo 307 hộ; Cao đài 14 hộ. Tin lành 08 hộ

- Địa bàn dân cư: 20 tổ nhân dân.

 *. Cơ cấu tổ chức:

- Trần Văn Lang - Bí thư chi bộ - Trưởng khu

- Trần Thị Tuyết - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu

- Chi bộ có 60 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: chi đoàn thanh niên; chi hội nông dân; chi hội phụ nữ; chi hội cựu chiến binh; chi hội người cao tuổi.

ĐƠN VỊ KHU 14 XÃ LONG ĐỨC

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 578 ha

- Số hộ: 416

- Tổng dân số: 1.396 nhân khẩu.

- Dân tộc: Cộng đồng người hoa 01, khơ me 01 hộ, Châu ro 0 hộ; Tày 0 hộ; Chăm 03 hộ.

- Tôn giáo: Công giáo 25hộ; Phật giáo 73 hộ; Cao đài  05 hộ. Tin lành 0 hộ

- Địa bàn dân cư: 12 tổ nhân dân.

 *. Cơ cấu tổ chức:

- Đỗ Thị Minh - Bí thư Chi bộ

- Nguyễn Văn Thành - Phó bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu

- Phan Bá Thanh - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu

- Các tổ chức đoàn thể: chi đoàn thanh niên; chi hội nông dân; chi hội phụ nữ; chi hội cựu chiến binh; chi hội người cao tuổi.

ĐƠN VỊ KHU 15 XÃ LONG ĐỨC

*. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 1.671 ha

- Số hộ: 540

- Tổng dân số: 2.900 nhân khẩu.

- Dân tộc: Cộng đồng người hoa 0, khơ me 02 hộ, Châu ro 01 hộ; Tày 0 hộ.

- Tôn giáo: Công giáo 37 hộ; Phật giáo 0 hộ; Cao đài 0 hộ. Tin lành 0 hộ

- Địa bàn dân cư: 14 tổ nhân dân.

*. Cơ cấu tổ chức:

- Hồ Văn Tiến - Bí thư chi bộ - Trưởng khu

- Phạm Thị Thùy Trang - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu

- Chi bộ có 52 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: chi đoàn thanh niên; chi hội nông dân; chi hội phụ nữ; chi hội cựu chiến binh; chi hội người cao tuổi.​