binhson : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Tiềm năng KTXH

 

1. Nguồn lao động

Tổng số hộ trong xã: 6607 hộ.

Số nhân khẩu: 23025 người.

Số người trong độ tuổi lao động: 17589 người.

2. Đất đai

Tổng diện tích đất tự nhiên: 7421 ha – Tỷ lệ: 100%

Diện tích đất nông nghiệp: 3965,66 ha – Tỷ lệ: 95,52%

Diện tích đất lâm nghiệp: 182,35 ha – Tỷ lệ: 4,39%

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản: 3,83 ha – Tỷ lệ: 0,09%

Diện tích đất ở: 64,52ha – Tỷ lệ 6,72%

lt-bs (3).jpg

3. Tài nguyên rừng

Diện tích rừng của xã khoảng 182 ha, chủ yếu là rừng trồng sản xuất, tập trung ỏ những khu vực mà khả năng sản xuất nông nghiệp không cao và khu vực nằm trong quy hoạch sân bay như ấp 7, ấp 9.

4. Giao thông

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: ĐT 769.

Số km chạy qua: 9km.

Số nhựa hóa, bê tông các tuyến đường trên địa bàn xã.