binhson : Hiện trạng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Hiện trạng KTXH

 

1. Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Công nghiệp: Diện tích và tình hình họat của các khu công nghiệp trong xã:  Trên địa bàn xã hiện có cụm tiểu thủ công nghiệp Bình Sơn (54 ha) đang hoạt động với 4 công ty, nhà máy công nghiệp có vốn liên doanh, vốn nước ngoài

2. Nông - lâm - ngư nghiệp

Nông nghiệp: Phát triển một số mô hình cây trồng, vật nuôi chủ lực có hiệu quả kinh tế như: Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGap tại ấp 7 xã Bình Sơn.

Lâm nghiệp: hiện toàn xã có 182 ha rừng, trong đó rừng giống 98 ha, còn lại đât trồng tràm phân tán trong đất sản xuất nông nghiệp, khả năng duy trì trạng thái rừng là không cao.

3. Dịch vụ – thương mại – du lịch       

Đến năm 2010, toàn xã có 118 hộ kinh doanh cá thể, trong đó lĩnh vực thương mai dịch vụ có 62 hộ. Mạng lưới thương mại dịch vụ phát triển khá nhanh, tập trung hai bên đường tỉnh lộ 769 đoạn từ cầu Bình Sơn tới UBND xã phục vụ trao đổi hàng hóa.

lt-bs (1).jpg

4. Giáo dục

Danh sách các trường trong xã: có 7 trường học trên địa bàn xã goomg trường mầm non Bình Sơn (có 28 giáo viên, 380 học sinh); Mẫu giáo Suối Trầu (có 06 giáo viên, 160 học sinh); trường Tiểu học Bình Sơn (có 49 giáo viên, 1219 học sinh); trường Tiểu học Suối Trầu (có 19 giáo viên, 507 học sinh); trường THCS Bình Sơn (có 35 giáo viên, 958 học sinh); trường THCS Suối Trầu (có 15 giáo viên, 244 học sinh); trường THPT Bình Sơn (có 73 giáo viên, 1187 học sinh).

Hiện trạng giáo dục của xã: chưa có trường đạt chuẩn quốc gia

5. Y tế

Số lượng nhân viên y tế phục vụ tại trạm y tế của xã: là 13 trong đó có 2 bác sĩ, 2 nữ hộ sinh, 2 dược sĩ, 1 dân số, 6 y sĩ

Thông tin về trạm ý tế của xã: địa chỉ tại ấp 1 xã Bình Sơn: có 1 trưởng trạm, 1 bí thư chi bộ, 1 tổ trưởng công đoàn, 17 cán bộ y tế thôn ấp và dân số.

Hiện trạng phục vụ y tế cho nhân dân: trạm y tế có 14 phòng chức năng phục vụ công tác khám chữa bệnh sơ cấp cứu ban đầu, quản lí các chương trình y tế quốc gia, phòng chống dịch bệnh tại xã, quản lí hành nghề y tế tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm các cơ sỏ bán thức ăn đường phố.

lt-bs (2).jpg

6. Văn hóa

Thông tin về nhà văn hóa xã: Nhà văn hóa xã được xây dựng năm 2001 với diện tích xây dựng 600m2, hoạt động tương đối hiệu quả.

Thông tin về điểm bưu điện văn hóa xã: có 1 bưu điện với diện tích 0,16ha

Các hoạt động văn hóa trong xã:

Trong những năm qua xã nhà hoạt động tốt về văn hóa, thể dục, thể thao, giành được nhiều giải thể thao. Tuyên truyền các ngày kỉ niệm, pháp luật của nhà nước, các phong trào do địa phương phát động. Tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch ngày môi trường thế giới sạch, tết trồng cây nhớ ơn Bác,… dưới nhiều hình thức: áp phích, băng rôn, phát trên loa đài.