binhson : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Định hướng phát triển

 

1. Công nghiệp

Sự phát triển về công nghiệp đã tác động mạnh mẽ và hỗ trợ ngành tiểu thủ công nghiệp ngành tiểu thủ công nghiệp địa phương phát triển, góp phần đáp ứng các nhu cầu phát triển của địa phương và nâng cao đời sống nhân dân trong xã.

Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hướng tới việc đưa Bình Sơn trở thành xã công nghiệp của huyện, trong thời gian tới phải có những chính sách kêu gọi đầu tư nhằm lấp đầy diện tích các khu công nghiệp đã được quy hoạch, dịch vụ vận chuyển nhằm tăng khả năng giao lưu thương mại, mở ra những tiềm năng mới cho ngành dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp ở địa phương.

2. Nông – lâm – ngư nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi, phát triển các dịch vụ nông nghiệp để tạo thêm việc làm, tạo cơ sở vật chất cho việc đa dạng hoá sản phẩm để tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha đất canh tác và tăng năng suất lao động;

Xây dựng, phát triển kinh tế trang trại, đồng thời nâng cao hiệu quả và vai trò của HTX trong quá trình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp;

Phát triển nông nghiệp gắn với giảm nghèo, giảm sự cách biệt về mức sống giữa các nhóm dân cư và giữa các vùng trong huyện.

3. Thương mại – dịch vụ – du lịch

 

Cần sự chuẩn bị về đất cũng như hạ tầng nhằm khai thác dịch vụ tốt các tiềm năng và thúc đẩy sự phát triển của ngành thương mại dịch vụ.