binhson : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Trần Đình Thọ

Trưởng ấp 1

0975.123.938

2

Lê Thị Kim Hà

Trưởng  ấp 2

0937.394.984

3

Nguyễn Lãm

Trưởng  ấp 3

0768.77.55.11

4

Nguyễn Thị Nam

Trưởng  ấp 4

0773.092.080

5

Đỗ Đức Hà

Trưởng  ấp 5

0908.420.934

6

Nguyễn Hoàng Anh Vũ

Trưởng  ấp 6

0985.072.020

7

Phạm Hữu Phước

Trưởng  ấp 7

0984.256.672

8

Lê Thanh Sơn

Trưởng  ấp 8

0902.562.010

9

Nguyễn Ngọc Bình

Trưởng  ấp 9

0902.433.514

10

Lê Quang Hiền

Trưởng  ấp 10

0933.750.196

11

Trần Văn Hiển

Trưởng  ấp 11

0382.131.300

12

Nguyễn Trần Thành

Trưởng  ấp Suối Trầu 1

0387.101.512

13

Nguyễn Đức Cư

Trưởng  ấp Suối Trầu 2

0903.788.340

14

Nguyễn Thanh Văn

Trưởng  ấp Suối Trầu 3

0976.580.772

15

Hoàng Mạnh Cường

Trưởng ấp Cẩm Đường

0934.794.378

16

Nguyễn Thế Hoanh

Trưởng ấp Long Phước

0342.221.232

17

Huỳnh Văn Dững

Trưởng ấp xã Hoàng

0908.967.083