binhson : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Lâm Hoàng Thanh Hải

Chủ tịch UBMTTQ xã

0983.549.760

2

Trần Thanh Bình

Phó Chủ tịch UBMTTQ xã

0908.528.330

3

Nguyễn Đăng Hiền

Phó Chủ tịch UBMTTQ xã

0385.676.038

4

Nguyễn Thành Tâm

Bí thư ĐTN

0966.139.137

5

Amiroh

Công chức địa chính

0913.532.567

6

Lê Ngọc Đông

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0918.005.326

7

Bùi Đăng Hùng

PCT Hội Cựu chiến binh

0915.570.456

8

Lê Đình Phán

PCT Hội Cựu chiến binh

0938.845.331

9

Nguyễn Hữu Nghĩa

Chủ tịch Hội nông dân

0908.716.947

10

Nguyễn Thị Liên

PCT Hội nông dân

0989.189.025

11

Lê Phi Long

PCT Hội nông dân

079.2299.122

12

Nguyễn Thị Kim Nhung

Chủ tịch Hội phụ nữ

0902.771.111

13

Trần Thị Hồng Tím

PCT Hội phụ nữ

0904.234.547

14

Lê Thị Tấn Nhi

PCT Hội phụ nữ

0937.867.006