binhson : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các vị trí công chức

 

STT

Họ và tên

Vị trí công chức

SĐT

1

Phạm Văn Học

Công chức TP-HT

0983.533.817

2

Phạm Hữu Tâm

Công chức TP-HT

0937.746.757

3

Trần Đình Dũng

Công chức TP-HT

0937.858.549

4

Nguyễn Ngọc Hà

Công chức địa chính

0984.144.529

5

Vũ Đức Công

Công chức địa chính

0913.532.567

6

Nguyễn Văn Bế

Công chức địa chính

0972.752.913

7

Nguyễn Thị Thuận

Công chức Văn hóa xã hội

0909.240.705

8

Nguyễn Bá Phúc

Công chức Văn hóa xã hội

034.567.6818

9

Nguyễn Anh Dũng

Công chức Văn hóa xã hội

0918.740.074

10

Lê Thị Thu Thảo

Công chức Văn phòng

0989.189.025

11

Nguyễn Thị Tuyết

Công chức Văn phòng

0908.563.727

12

Lê Hồng Mến

Công chức Văn phòng

0907.250.103

13

Mai Vũ Phương Linh

Công chức Kế toán

0917.603.075

14

Lê Thị Thu Hương

Công chức Kế toán

0908.562.393

15

Trần Hoài Phú

Công chức Kế toán

0988.224.435

16

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng Công an xã

0909.429.298

17

Nguyễn Ngọc Mẫn

CHT BCH Quân sự

0913.532.567