binhson : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

lt-bs01_truongvanvug.jpg

 


Họ và tên: TRƯƠNG VĂN VỮNG

Ngày tháng năm sinh: 05/03/1974

Chức vụ: Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0907324546

Địa chỉ email: truongvanvung1974@gmail.com

lt-bs02_nguyenngoctrinh.jpg

 


Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

Ngày tháng năm sinh: 15/11/1984

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0907288700

Địa chỉ email: ngoctrinh220307@gmail.com

lt-bs03_hoanghuuminh.jpg

 


Họ và tên: HOÀNG HỮU MINH

Ngày tháng năm sinh: 05/12/1966

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0918539162

Địa chỉ email: hoanghuuminh1966@gmail.com

lt-bs04_duongvanhoang.jpg

 


Họ và tên: DƯƠNG VĂN HOÀNG

Ngày tháng năm sinh: 22/02/1975

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0346261467

Địa chỉ email: hoangpctst@gmail.com

lt-bs05_nguyensang.jpg

 


Họ và tên: NGUYỄN SANG

Ngày tháng năm sinh: 25/12/1978

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

Điện thoại liên lạc: 0918569696

Địa chỉ email: ngsang1978@yahoo.com

lt-bs06_hoangvanhung.jpg

 


Họ và tên: HOÀNG VĂN HÙNG

Ngày tháng năm sinh: 18/12/1982

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0966525203

Địa chỉ email: hoangvanhung1982@yahoo.com

lt-bs07_lamhoangthanhhai.jpg

 


Họ và tên: LÂM HOÀNG THANH HẢI

Ngày tháng năm sinh: 22/12/1985

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

Điện thoại liên lạc: 0983549760

Địa chỉ email: hoanghailam111@gmail.com