binhson : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

 truongvanvung.jpg

 

Họ và tên: TRƯƠNG VĂN VỮNG

Ngày, tháng, năm sinh: 05/03/1974

Chức vụ: Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0907324546

Địa chỉ email: truongvanvung1974@gmail.com

 nguyenthingoctrinh.jpg

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

Ngày, tháng, năm sinh: 15/11/1984

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0907288700

Địa chỉ email: ngoctrinh220307@gmail.com

 hoanghuuminh.jpg

 

Họ và tên: HOÀNG HỮU MINH

Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1966

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0918539162

Địa chỉ email: hoanghuuminh1966@gmail.com

 duongngocduc.jpg

 

Họ và tên: DƯƠNG NGỌC ĐỨC

Ngày, tháng, năm sinh: 17/6/1985

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại liên lạc: 0909950350

Địa chỉ email: ducn1706@gmail.com

 nguyenvanhieu.jpg

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIẾU

Ngày, tháng, năm sinh: 22/7/1969

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

Điện thoại liên lạc: 0979358955

Địa chỉ mail: nguyenvanhieubs1969@gmail.com

 hoangminhhung.jpg

 

Họ và tên: HOÀNG VĂN HÙNG

Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1982

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại liên lạc: 0966525203

Địa chỉ mail: hoangvanhung1982@yahoo.com

 lamhoangthanhhai.jpg

 

Họ và tên: LÂM HOÀNG THANH HẢI

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1985

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

Điện thoại liên lạc: 0983549760

Địa chỉ mail: hoanghailam111@gmail.com