xuanthanhcham : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom

​Website của Ủy ban nhân dân Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Huyện Thống Nhất: Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi Updated21-12-2021 10:06
Theo Hội Nông dân huyện Thống Nhất, trong 5 năm (giai đoạn 2017-2021), toàn huyện có gần 50.000 lượt hộ đăng ký trở thành sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có hơn 29.000 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Nông dân Thống Nhất áp dụng nông nghiệp công nghệ cao trong trồng rau thủy canh.

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo là một trong ba phong trào trọng tâm của Hội, Hội Nông dân huyện đã triển khai chỉ đạo các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức và hướng dẫn hội viên nông dân đăng ký các danh hiệu thi đua theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện còn tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân tương trợ, giúp nhau để vượt khó, xóa nghèo. Hội Nông dân huyện đã phối hợp vận động mạnh thường quân xây dựng 10 căn nhà tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động những hộ khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo mượn vốn không lấy lãi với tổng số tiền hơn 8,8 tỷ đồng; giúp nhau trên 1.800 ngày công lao động, 16 tấn gạo, trên 11.000 cây, con giống…góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo tại địa phương.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Hội Nông dân huyện Thống Nhất tiếp tục vận động xây dựng Qu h trợ nông dân với nhiều hình thức thiết thực đ tăng nguồn vốn cho nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanhChủ động phối hợp với các ngành xây dựng và thực hiện các dự án khuyến nông, tổ chức tập huấn kỹ thuật và chuyển giao khoa học công nghệ mới đến hộ nông dân và chủ trang trại để nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất, tiếp thị bán sản phẩm quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề nông thôn. Phối hợp xây dựng và phát triển các mô hình câu lạc bộ khuyến nông, câu lạc bộ năng suất cao. Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Tích cực tuyên truyền, vận dộng và nhân rộng các mô hình sản xuất theo hướng trang trại. Phối hợp tham gia thực hiện Chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhàm phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi tim năng của người nông dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Phối hợp và đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng…

Lê Khôi

Posts on:
Select a date from the calendar.