xuanthanhcham : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom

​Website của Ủy ban nhân dân Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Hiệu quả từ Quỹ trợ vốn phát triển Hợp tác xã Updated21-12-2021 08:52
Theo Liên minh HTX tỉnh, giai đoạn 2013 - 2020, Quỹ trợ vốn phát triển HTX đã giải ngân trợ vốn đạt doanh số 229.535 triệu đồng dành cho 5.332 lượt pháp nhân và thể nhân. Trong đó, giải ngân cho 257 lượt phương án, dự án pháp nhân và 5.075 lượt phương án sản xuất kinh doanh thể nhân là thành viên Tổ hợp tác, HTX.

Quỹ trợ vốn phát triển Hợp tác xã hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận, hướng về thành viên, xem hiệu quả hoạt động của thành viên là hiệu quả hoạt động của Quỹ. Việc nghiên cứu, áp dụng các cải tiến, sáng kiến về thủ tục hành chính, đổi mới trong phương thức hoạt động trợ vốn tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên luôn được coi trọng, kết hợp với công tác tư vấn hỗ trợ đã đem lại hiệu quả áp dụng trong thực tiễn phát huy hiệu quả của Quỹ cũng như đối với thành viên.

Lê Khôi

Posts on:
Select a date from the calendar.