page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
nhannghia : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Nhân Nghĩa huyện Cẩm Mỹ
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

XÃ NHÂN NGHĨA TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT, TAY CHÂN MIỆNG, BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Theo đó, từ ngày 3/8 đến ngày 10/8 xã sẽ tổ chức hội nghị với các thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người, thành viên BCĐ PCD các xã, phường, cộng tác viên y tế, ấp; Trưởng TYT lưu động các xã, phường, cán bộ CCVC các ban ngành, đoàn thể xã, giáo viên, học sinh trên địa thị xã