baohoa : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng mô hình sản xuất xoài theo quy chuẩn Global Gap ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Updated22-04-2020 02:20
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất xoài theo quy chuẩn Global Gap ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Xuân Khôi  và KS. Lương Thành Trung

Cá nhân tham gia: KS. Lê Thị Chung, KS. Nguyễn Văn Hùng, KS. Phạm Thị Mười, KS. Hoàng Văn Hiệu, ThS. Nguyễn An Đệ. KS. Lê Thị Vân, KS. Vũ Mạnh Hà, KS. Lê Thị Mận

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Hoàn thiện quy trình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn Global GAP.

- Xây dựng được mô hình xoài 6 ha ở HTX suối lớn đạt tiêu chuẩn Global GAP và được cấp giấy chứng nhận Global GAP.

- Nâng cao kỹ năng sản xuất xoài theo tiêu chuẩn Global GAP thông qua các lớp tập huấn, tham quan và chuyển giao quy trình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn Global GAP cho nhà vườn trên địa bàn

5. Kết quả thực hiện:

- Xây dựng mô hình đạt chứng nhận GlobalGAP (cao hơn so với hợp đồng là chứng nhận AseanGAP); Diện tích đạt 9,6 ha (cao hơn hợp đồng là 6 ha).

- Nhà vườn được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăm sóc cây xoài theo tiêu chuẩn GAP.

- Xây dựng mô hình đạt chứng nhận Global GAP đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm xoài

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2012

7. Kinh phí thực hiện: 1.092.699.000 đồng​

Posts on:
Select a date from the calendar.