xuanbinh : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nghiên cứu đặc điểm sinh học và nhân nuôi sinh sản để phát triển chim Công lục (Pavo muticus imperator) trong điều kiện bán hoang dã có kết hợp nuôi nhốt tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Updated24-04-2020 09:15
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và nhân nuôi sinh sản để phát triển chim Công lục (Pavo muticus imperator) trong điều kiện bán hoang dã có kết hợp nuôi nhốt tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Vườn Quốc gia Cát Tiên

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TSKH. Phạm Ngọc Dương

Cá nhân tham gia:

STT

Họ và tên

Chức danh

Giới tính

1

Bạch Thanh Hải

Tiến sĩ

Nam

2

Lê Đức Khánh

Thạc sĩ

Nam

3

Nguyễn Văn Cường

Cử nhân

Nam

4

Hà Huy Bắc

Cử nhân

Nam

5

Quang Thị Thảo

Trung cấp LN

Nữ

6

Trần Đình Hưng

Trung cấp LN

Nam

7

Lưu Hồng Trường

Tiến sĩ

Nam

8

Nguyễn Trần Vỹ

Tiến sĩ

Nam

9

Tomasso Savini

Tiến sĩ

Nam

10

Niti Sukumal

Tiến sĩ

Nam

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển loài chim Công xanh (Pavo muticus imperator) trong điều kiện bán hoang dã có kết hợp nuôi nhốt nhằm phục vụ công tác bảo tồn ngoại vi và nội vi tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Mục tiêu cụ thể:

- Bước đầu xác định đặc điểm, tập tính sinh thái học trong tự nhiên và khả năng sinh trưởng, phát triển và sinh sản chim Công xanh trong điều kiện bán hoang dã có kết hợp nuôi nhốt.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân nuôi sinh sản và phát triển loài chim Công (Pavo muticus imperator).

- Tạo ra số lượng 10- 20 con giống.

5. Kết quả thực hiện:

Quy trình nhân nuôi Công trong điều kiện bán hoang dã có kết hợp nuôi nhốt

Sách hướng dẫn kỹ thuật bảo tồn và phát triển chim Công lục (Pavo muticus imperator) trong điều kiện bán hoang dã có két hợp nuôi nhốt

Sản phẩm chim Công lục thế hệ F1(12 con)

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2019

7. Kinh phí thực hiện: 1.149,790 triệu đồng

    Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng): 765,170​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
Tiếng Việt | English
tim kiem