page load: 0x80070002 Trang - home
thientan : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người; phòng, chống mại dâm Chương trình 2; Kế hoạch liên ngành số 42; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện 6 tháng

Trong 6 tháng đầu năm đã kịp thời xây dựng triển khai các kế hoạch đáp ứng tình hình địa phương. Việc thực hiện chương trình 2 đạt kết quả cao là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp uỷ, sự quản lý, điều hành nhịp nhàng của chính quyền địa phương và sự phối kết hợp đồng bộ của UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể trong công tác triển khai tổ chức thực hiện rất cụ thể, sâu rộng. Ngoài cách triển khai bằng cách tổ chức họp từng tổ nhân dân, từng ấp, các chi tổ hội các nội dung trên được triển khai thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền giáo dục trong học đường.

Công tác Đoàn thanh niên 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả

Trong 6 tháng đầu năm đẫ tổ chức triển khai sâu rộng đến Đoàn viên thanh niên cuộc vận động “ Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã thu hút Đoàn viên tham gia thông qua các hình thức như: Tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các hội thi của xã tổ chức, các buổi chào cờ đầu tuần trong cơ quan…