thientan : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 

TIỀM NĂNG KT – XH:

Nguồn lao động
Tổng số hộ trong xã: 1177 người
Số nhân khẩu: 4975 người
Số người trong độ tuổi lao động: 3239 người.
Tỷ lệ lao động công nghiệp
Tỷ lệ lao động nông nghiệp
Tỷ lệ lao động thương mại
Tỷ lệ lao động dịch vụ
Đất đai
Tổng diện tích đất tự nhiên: 2245,79 ha – Tỷ lệ: 100%
Diện tích đất nông nghiệp: 1184,3 ha – Tỷ lệ: 52,4%
Diện tích đất lâm nghiệp: 586,8 ha – Tỷ lệ: 26%
Diện tích đấy chuyên dùng: 244,4 ha – Tỷ lệ: 10,8%
Diện tích đất ở: 22,9 ha – Tỷ lệ: 1%
Diện tích đất chưa sử dụng: 222,4 ha – Tỷ lệ: 9,8%
Hiện trạng sử dụng đất
Thông tin về tài nguyên đất của xã (nếu có)
- Tên tài nguyên đất
- Vùng phân bố
- Tính chất tài nguyên
- Mục đích sử dụng
- Nguồn lợi thu được
Tài nguyên rừng
Diện tích rừng: 586,8 ha
Các loại cây trồng rừng: tràm, bạch đàn.
Mật độ
Hiệu quả kinh tế
Tài nguyên khoáng sản
Tên các loại khóang sản của xã: Nguyên vật liệu xây dựng như đá làm đường, sét làm gạch ngói, cát xây dựng.
Địa điểm chứa khóang sản: Ấp 6-7, ấp Ông Hường, Ấp Vàm.
Trữ lượng
Hiện trạng khai thác
Sản phẩm và ngành nghề truyền thống của xã
Tên các sản phẩm
Hiện trạng sản xuất kinh doanh 
Tên các ngành nghề truyền thống 
Hiện trạng sản xuất
Thắng cảnh du lịch, di tích lịch sử
Tên thắng cảnh
Địa chỉ
Giới thiệu về thắng cảnh 
Hiện trạng và tình hình khách du lịch
Định hướng phát triển
Thông tin liên lạc
Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc của xã
Số máy: 612/tổng số hộ 1177
Giao thông
Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: Tỉnh lộ 768, chiều dài 10Km.
Số km đường chạy qua: 10Km