tanhiep : Thông tin các tổ chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Tân Hiệp Long Thành
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
THÔNG TIN CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ XÃ TÂN HIỆP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Hồ Thị Kim Cúc

CT. MTTQVN

0932 090007

2

Nguyễn Thị Thu Ba

PCT.MTTQVN

0937 732746

3

Hồ Quế Thông

PCT.MTTQVN

0901 264825

4

Trần Đức Mai

CT. HCCB

0904 332139

5

Trần Văn Bảo

PCT.HCCB

0919 521080

6

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

CT.HPN

0937 817971

7

Trần Thị Kim Lanh

PCT.HPN

0376 663232

8

Trần Thị Thúy

BT.ĐTN

0786 043927

9

Trần Chí Phúc

PBT.ĐTN

0964 094602

10

Trần Xuân Thanh

CT.HNCT

0775 707600

11

Hoàng Văn Đức

PCT.HNCT

0938 342108

12

Nguyễn Viết Bông

CT.HCTĐ

0397 213548

13

Nguyễn Đình Tùng

CT.HND

0902 493573

14

Tạ Văn Hoàng

PCT.HND

0932 ​059179