tanhiep : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Tân Hiệp Long Thành
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Định hướng phát triển

 

Xuất phát từ tình hình đăc trù của địa phương cấp Ủy chính quyền đề ra một số giải pháp cần thiết để đẩy mạnh sự phát triển kinh tế của xã nhà, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trong xã, tránh tình trạng thất nghiệp. Đồng thời, từng bước đổi mới theo nền kinh tế hội nhập của đất nước với phương thức áp dụng khoa học kỹ thuật, quy hoạch đất đai hợp lý. Cơ cấu phát triển hàng năm của xã về công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ thương mại phải đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

lt-th_image009.jpg

1. Công nghiệp

Chủ yếu lực lượng lao động là công nhân các khu công nghiệp và công nhân cao su của nông trường Thái Hiệp Thành. Xã Tân Hiệp đã đặt ra mục tiêu ngành cao su sẽ chiếm tỷ lệ 50 % kinh tế toàn xã.

2. Nông nghiệp

Xã chủ yếu là làm rẫy, phấn đấu đạt tỷ lệ 20 % so với các ngành khác.

3. Thương mại – Dịch vụ - Du lịch

Hiện tại, ngành này của xã chưa chiếm ưu thế so với các ngành khác, do đó định hướng trong tương lai, dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ chiếm 30%.​

lt-th_image012.jpg