tanhiep : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Tân Hiệp Long Thành
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

THÔNG TIN CÁC ẤP, KHU PHỐ XÃ TÂN HIỆP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Trần Kim Thạch

Trưởng ấp 1

0902 537063

2

Đinh Thái Hòa

Phó ấp 1

0784 110445

3

Nguyễn Minh Chiến

Mặt Trận ấp 1

0902 598984

4

Trần Ngọc Huy

Trưởng ấp 2

0903 106391

5

Phan Văn Điệp

Phó ấp 2

0934 459746

6

Nguyễn Xuân Thịnh

Mặt Trận ấp 2

0974 320140

7

Trần Đức Nhã

Trưởng ấp 3

0985 231668

8

Phan Đình Định

Phó ấp 3

0764 668719

9

Lê Quang Ba

Mặt Trận ấp 3

0937 479257

10

Đặng Công Toán

Phó ấp 4

0982 116673

11

Nguyễn Thị Thu Thủy

Mặt Trận ấp 4

0901 614176

12

Nguyễn Thanh Nam

Trưởng ấp 5

0967 411678

13

Phùng Như Toại

Phó ấp 5

0913 673359

14

Trần Huy Dược

Mặt Trận ấp 5

0356 205489

15

Nguyễn Thành Đức

Trưởng ấp 6

0365 893513

16

Vũ Tiến Anh

Phó ấp 6

0347 489740

17

Cao Xuân Biên

Mặt Trận ấp 6

0795 916848

18

Điểu Phua

Trưởng khu Dân Tộc

0974 751402

19

Điểu Út

Phó khu Dân Tộc

0703 520788

20

Điểu Thanh Hải

Mặt trận KDT

0976 212816

21

Nguyễn Đức Huy

Trưởng khu Láng Đế

0329 331878

22

Trần Kính

Phó khu Láng Đế

0905 375428

23

Nguyễn Hoàng Anh

Mặt trận Láng Đế

0168 226478

24

Đỗ Phú Hưng

Phó khu Quảng Ngãi

0981 755233

25

Nguyễn Thanh Phong

Mặt trận Quảng Ngãi