tanhiep : Thông tin các vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Tân Hiệp Long Thành
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin các vị trí công chức

 

THÔN​G TIN CÁC VỊ TRÍ CÔNG CHỨC XÃ TÂN HIỆP

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Huỳnh Thị Thủy Tiên

CC.Văn Phòng

0902 410225

2

Nguyễn Thị Như Quỳnh

CC.Văn Phòng

0797 875149

3

Nguyễn Thị Bích Hiển

CC. Kế Toán

0909 422272

4

Phương Thị Ánh

CC. Kế Toán

0937 20574

5

Trần Thanh Sơ

CC. Văn Hóa

0773 951153

6

Nguyễn Đức Trí

CC.VHXH

0917 214054

7

Bùi Văn Đẹp

CC.TPHT

0904 839179

8

Hà Thị Liên

CC.TPHT

0973 917355

9

Nguyễn Hữu Nghĩa

CC.ĐCXD

0908 892908