tanhiep : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã Tân Hiệp Long Thành
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

lt-th_01tranthanhlam.jpg

 

 

Họ và tên: Trần Thanh Lâm

Chức vụ: BT Đảng ủy - CT. HĐND xã Tân Hiệp

Năm sinh: 30/08/1972

Số điện thoại: 0913112491

Email: lamBT1972@gmail.com

lt-th_02dangthingu.jpg

 

 

Họ và tên: Đặng Thị Ngữ

Chức vụ : CT. UBND xã Tân Hiệp

Năm sinh: 20/08/1970

Số điện thoại: 0913711843

Email:  dangthingubc@gmail.com

lt-th_03dochanhhuy.jpg

 

 

Họ và tên: Đỗ Chánh Huy

Chức vụ : PCT. UBND xã khối KT

Năm sinh: 08/9/1982

Số điện thoại: 0933793285

Email:   dochanhhuy82@gmail.com

lt-th_04tranvantuan.jpg

 

 

Họ và tên: Trần Văn Tuấn

Chức vụ: PCT. UBND xã

Năm sinh: 13/07/1975

Số điện thoại : 0903917595

Email : tuanmai7572@gmail.com

lt-th_05nguyenduythinh.jpg

 

 

Họ và tên: Nguyễn Duy Thịnh

Năm sinh: 16/04/1977

Số điện thoại: 0909353148

Email: duythinh1977@yahoo.com.vn