page load: 0x80070002 Trang - home
hieuliem : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
​Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh thẩm định tại xã Hiếu Liêm

Ngày 04/6/2019, Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đã về thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hiếu Liêm. Về thẩm định tại xã có Ông Lê Văn Gọi – Phó giám sở NN & NT tỉnh, chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, các thành viên thuộc văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, về phía huyện có ông Trần Trung Nhân – Bí thư huyện ủy, ông Võ Văn Phi - Chủ tịch UBND huyện, ông Phạm Minh Phước – PCT UBND huyện, cùng lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Tiếng Việt | English
tim kiem