page load: 0x80070002 Trang - home
hieuliem : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hội Nông dân tỉnh kiểm tra hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Hiếu Liêm

Nhằm đánh giá tình hình hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, kịp thời đề ra những biện pháp xử lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nguồn Quỹ tại các đơn vị hỗ trợ vốn. Sáng ngày 15/9/2020, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra Quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Hiếu Liêm.

Tiếng Việt | English
tim kiem